Profil: Konst och form

bildskapare i djup koncentration
bildskapare i djup koncentration

Kreativitet, lust och engagemang kännetecknar den här profilen, där teori varvas med praktiskt arbete.

Här får du möjlighet att utveckla dina konstnärliga idéer. Du har tillgång till lokalerna även kvällar och helger. Profilen ger
en grund för vidare studier och arbete inom skapandeområden som exempelvis bildlärare, konstnär, designer eller hantverkspedagog.


Följande områden ingår:
Teckning (blyerts, kol och tusch), form (keramik, glas, gjutning,
mm), måleri (akvarell, akryl), fri period (fördjupning),
konstorientering och utställning.