Vi satsar för höghastighetsjärnvägar

Visionsbild över hur centrala Jönköping ser ut när höghastighetsjärnvägen är byggd
Foto: White arkitekter

I december 2017 presenterar regeringens utredare i Sverigeförhandlingen ett förslag på hur Sveriges första höghastighetsjärnväg ska byggas. Vi har därför skapat en projektorganisation som ska ta vara på länets intressen.

Sveriges första höghastighetsjärnväg gör det möjligt att resa mellan Stockholm och Göteborg på två timmar. En resa mellan Stockholm och Malmö tar två och en halv timme. På båda sträckorna blir Jönköping en knutpunkt. I Jönköpings län föreslås även Tranås och Värnamo bli stationsorter. Hur den exakta sträckningen kommer att se ut och var stationerna ska ligga, har inte bestämts ännu. 

Förslag på hur det ska byggas

I december 2017 ska Sverigeförhandlingen presentera ett förslag på hur de nya höghastighetsjärnvägarna ska byggas, finansieras och etappindelas. Inför förslaget förhandlar de med berörda regioner och kommuner om medfinansiering och motprestationer, till exempel fler bostäder. Detta kallas Sverigeförhandlingen.

Vi är en aktiv part i arbetet

För att kunna vara en aktiv part i arbetet med Sverigeförhandlingen har vi skapat en projektorganisation som hanterar frågan. Det handlar bland annat om att peka på den nytta som Jönköpings län har av den kommande höghastighetsjärnvägen ur en rad perspektiv, bland annat bostäder, arbetsmarknad, näringsliv, miljö och resandemöjligheter. Projektet kommer att pågå tills Sverigeförhandlingen är avslutad.

Sverigeförhandlingens webbplats(Extern länk)

Nyheter

Förhandskopior på Trafikverkets åtgärdsvalsstudier släppta

Trafikverket har nu släppt förhandskopior på två åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er) för höghastighetssträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö.

Sverigeförhandlingen inleder regiondialog

Modernt höghastighetståg som färdas genom sommarlandskap

Jönköpings län är självklart med när Sverigeförhandlingen inleder ett dialogarbete för att beskriva de positiva effekter som nya stambanorna för höghastighetståg kan ge. Hur påverkas samhället och medborgarna när de nya höghastighetstågen börjar rulla? Vilka nya utvecklingsmöjligheter ser olika intressenter?

Infrastrukturproposition om nya stambanor

Regeringen presenterade 11 oktober 2016 sin proposition 2016/17:21 ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”.

Nya kalkyler för höghastighetsjärnvägen

Kapaciteten på järnvägen i södra Sverige är hårt ansträngd, samtidigt som efterfrågan på såväl person- som godstransporter med tåg fortsätter att öka. Betydande investeringar i järnvägsnätet behövs, konstaterar Trafikverket i en ny analys.

Länets framtidsfrågor i fokus i Almedalen

Höghastighetsbanan, framgångsreceptet för Sveriges bästa vård och frågor kring regional tillväxt är i fokus för de tjänstemän och förtroendevalda från Region Jönköpings län som är på plats i Almedalen 2016. På dagordningen står bland annat seminarier om Sveriges bästa sjukhus, jämlik vård och utvecklingen av sysselsättning och tillväxt.

Stambanemöte på riksdagsnivå

Överens om arbetet för nya stambanor! Rune Backlund, regionråd, Ulf Fransson, projektledare, Helena Bouveng, riksdagsledamot, och Jonas Ekeroth, vd Handelskammaren Jönköpings län.

De nya stambanorna för höghastighetståg kommer att betyda mycket för utvecklingen av Jönköpings län och omgivande regioner. Det var alla överens om när representanter för Region Jönköpings län, Värnamo kommun, Handelskammaren Jönköpings län och Ulricehamns kommun träffade länets riksdagsmän på plats i Stockholm.

Välbesökt höghastighetskonferens om Byggstart Sverige

Tisdag 7 juni 2016 arrangerade Region Jönköpings län en välbesökt konferens om den nya höghastighetsjärnvägen tillsammans med Region Skåne, Västra Götalandsregionen och ett 20-tal andra kommuner och organisationer. Konferensen Byggstart Sverige hölls i Malmö, med fler än 400 deltagare från hela Sverige.

Lägre kostnader för höghastighetsjärnväg

Trafikverket presenterade i dag 31 maj 2016 nya beräkningar av kostnaderna för höghastighetsjärnväg i Sverige. De visar en lägre totalkostnad än de som presenterades i december. Dessutom presenterades möjliga åtgärder och kostnader för att uppgradera befintliga stambanor.