Vi är klimatsmarta

Kvinna laddar elcykel vid laddstolpe.
Foto: Johan W Avby

Vad betyder det att vara klimatsmart?

Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade. 

Smarta lösningar

Region Jönköpings läns smarta lösningar är till exempel:

  • att minska farliga utsläpp (transporter och lustgas).
  • energisnåla fastigheter och utrustningar.
  • färre tjänsteresor och fler resfria möten.
  • lära mer om hur klimatförändringar påverkar oss och vår omgivning.
  • att fler åker buss istället för bil.

Region Jönköpings län arbetar för att bli klimatsmart

Uppföljningsanalys av resor inom Region Jönköpings län, mars 2016(pdf-dokument)