Policy för hållbar utveckling

Cyklist
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns policy för hållbar utveckling för åren 2017–2020 fastställdes den 1 november 2016 av regionfullmäktige.

Region Jönköpings län ska med god hushållning, ändamålsenligt och kostnadseffektivt bedriva verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Vårt mål är att uppfylla visionen För ett bra liv i en attraktiv region.

  • Vi tar ett samhällsansvar, uppmärksammar och kommunicerar sambanden mellan människors hälsa och yttre miljö för att främja folkhälsa, god vård och regional utveckling.
  • Vi utvidgar samverkan med andra miljöaktörer inom länet för att förstärka miljöarbetet, och vi utökar samverkan inom forskning och utbildning för att ligga i framkant inom det miljömedicinska området.
  • Vi uppfyller kraven i miljölagstiftning och andra krav samt väljer produkter, utrustning och tjänster som ger minsta möjliga hälso- och miljöbelastning.
  • Vi uppmuntrar till ständiga förbättringar och säkerställer hög kompetens hos medarbetarna utifrån ett hållbarhetsperspektiv.