Inter­nationellt samarbete

Regionpolitiker Håkan Sandgren talar på ett möte med Assembly of European Regions i Rumänien.
Regionpolitiker Håkan Sandgren talar på ett möte med Assembly of European Regions i Rumänien. Foto: Mikael Bergström

Grundtanken i internationellt arbete är att länder och regioner ska utvecklas och existera i fredlig samverkan.

En social och ekonomisk sammanhållning i ett ekologiskt uthålligt samhälle eftersträvas. Det är inte möjligt att klara dessa mål utan internationell samverkan.

Genom den internationella verksamheten är Region Jönköpings län engagerade i:

Assembly of European Regions (AER)

Samarbete med vänregioner