Följ utvecklingen i Jönköpings län

Följ utvecklingen i Jönköpings län

Varje år sammanställer vi, tillsammans med andra organisationer i Jönköpings län, statistik för att kunna följa utvecklingen inom områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Det handlar bland annat om befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, hälsa, omsorg, kultur, kollektivtrafik, näringsliv och mycket mer.