Följ utvecklingen i Jönköpings län

Följ utvecklingen i Jönköpings län

Varje år sammanställer vi statistik över befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi samt hälsa, omsorg och samhälle på kommun- och länsnivå.