Arbetsmarknad och utbildning

Skolor Landstinget i Jönköpings län
Foto: Jenny Lindberg

Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv, där alla är delaktiga, där människors hälsa och kompetens är ovärderliga resurser och där tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är tryggad.

Utbildning är viktig för människors utveckling, men också för hela länets utveckling. I Jönköpings län ska det finnas förutsättningar för utbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande för alla länsinvånare.

Vår uppgift är att följa, analysera och agera utifrån vad som händer i omvärlden. Vi samordnar utvecklingsinsatser och har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till projekt som rör utveckling av arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Tillsammans med staten och Sveriges övriga landsting och regioner ansvarar vi för finansieringen av folkhögskolorna i Sverige. Vi stöttar utvecklingen av Högskolan i Jönköping och driver, på uppdrag av länets kommuner, de två naturbruksgymnasierna i Jönköpings län.