Riddersbergs ridhuskalender

Här kan du se vilka dagar och tider som ridhuset på Tenhults naturbruksgymnasium är bokat.

Klockan 07.00–16.00 disponerar Tenhults naturbruksgymnasium hela ridhuset och därefter brukar det vara ledigt för de som har ridhuskort. 
Mer information om Riddersbergs ridhus, om avgifter för ridhuskort eller kostnad för att hyra hela eller delar av ridhuset.