Introduktionsprogram (IM)

Nyslagen vall
Foto: Smålandsbilder

För dig som saknar behörighet att söka nationellt gymnasieprogram. På Tenhults naturbruksgymnasium kan du läsa Programinriktat individuellt val (IMPRO/PRIV) eller Yrkesintroduktion (IMYRK) inom samtliga inriktningar; Lantbruk, Trädgård, Djurvård eller Häst. Både IMPRO och IMYRK syftar till att du ska få möjlighet att läsa upp dina grundskolebetyg för att bli behörig till Naturbruksprogrammet eller annat nationellt gymnasieprogram.

Programinriktat individuellt val (IMPRO – kallades tidigare PRIV)

Programinriktat individuellt val vänder sig till dig som vill läsa naturbruksprogrammet men som saknar godkänt betyg i något eller några ämnen. 

Inom IMPRO får du hjälp att  läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att komma in på naturbruksprogrammet. Därutöver läser du kurser inom naturbruksprogrammet tillsammans med dina klasskamrater från den inriktning du valt. I utbildningen ingår även 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). När du så småningom uppnått behörighet skrivs du in på naturbruksprogrammet och fortsätter precis som vanligt.

Behörighetskrav till IMPRO

För att bli antagen till IMPRO måste du ha minst sex godkända betyg från grundskolan enligt något av alternativen nedan:

Alternativ 1 – godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andra språk och 
  • engelska eller matematik samt 
  • minst fyra andra grundskoleämnen

Alternativ 2 – godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andra språk och
  • engelska och matematik samt 
  • minst tre andra grundskoleämnen.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktion på Tenhults naturbruksgymnasium vänder sig till dig som vill få en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk men som saknar godkända betyg för att söka till naturbruksprogrammet eller IMPRO.

Utifrån ditt behov, intresse och ambitionsnivå finns tre vägar att välja på inom yrkesintroduktion: 

Väg 1: Innehåller kurser mot yrkesmässighet inom lantbruk, trädgård, djurvård eller häst och vänder sig till dig som vill börja jobba inom branschen direkt efter gymnasiet.

Under första läsåret får du mycket praktisk undervisning som sedan övergår i utökad APL (arbetsplatsförlagt lärande) på olika arbetsplatser inom branschen och den inriktning som du valt.

Väg 2: Innehåller till övervägande del kurser mot yrkesmässighet, men vänder sig till dig som på sikt strävar mot att bli behörig till naturbruksprogrammet.

Du får hjälp att  läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att bli behörig till IMPRO och förhoppningsvis även till naturbruksprogrammet. Därutöver läser du kurser inom naturbruksprogrammet tillsammans med dina klasskamrater från den inriktning du valt. I utbildningen ingår också minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). 

Väg 3: Vänder sig till dig som har mycket god studiemotivation och som strävar mot att klara naturbruksprogrammet och få en gymnasieexamen efter avslutade studier. För dig som satsar extra högt finns också möjlighet att få högskolebehörighet.

Du får hjälp med de kurser från högstadiet som du saknar betyg i samtidigt som du läser övriga kurser tillsammans med dina klasskamrater. Naturligtvis ingår även15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).