Vklass på Tenhults naturbruksgymnasium

Vklass är en webbaserad lärplattform utformad för att underlätta skolarbete, planering och information mellan elev, lärare och förälder.

Här finns aktuell information om exempelvis scheman, frånvarorapporter, blanketter, uppgifter i olika kurser, omdömen och återkoppling med mera. Du kan även spara dina egna filer och dokument i vklass och plocka upp dem från en annan plats.   

Information om Vklass och inloggningsuppgifter får du i början av höstterminen år 1.

Du kan logga in dig på Vklass och komma åt all information vart du än befinner dig.