Fronter på Tenhults naturbruksgymnasium

Fronter är en webbaserad lärplattform utformad för att underlätta skolarbete, planering och information mellan elev, lärare och förälder.

Här finns aktuell information om exempelvis scheman, frånvarorapporter, blanketter, uppgifter i olika kurser, omdömen och återkoppling med mera. Du kan även spara dina egna filer och dokument i Fronter och plocka upp dem från en annan plats.   

Information om Fronter och inloggningsuppgifter får du i början av höstterminen år 1.

Du kan logga in dig på Fronter och komma åt all information vart du än befinner dig.