Bibliotek och datasal

Skolans bibliotek

I skolans bibliotek hittar du det mesta som behövs under din studietid. Som elev får du en personlig kod och sedan scannar du din kod och de böcker du behöver. Här lånar du den studielitteratur som behövs, här finns skönlitteratur på svenska och engelska, ett stort urval på tidskrifter samt fack- och referenslitteratur.

Du ansvarar för böcker som du lånar och blir återbetalningsskyldig om de försvinner eller inte lämnas tillbaka.