Bibliotek och datasal

Skolans bibliotek

I skolans bibliotek hittar du det mesta som behövs under din studietid. Som elev får du en personlig kod och sedan scannar du din kod och de böcker du behöver. Här lånar du den studielitteratur som behövs, här finns skönlitteratur på svenska och engelska, ett stort urval på tidskrifter samt fack- och referenslitteratur.

Du ansvarar för de böcker du lånar och får betala en avgift om böcker försvinner eller inte lämnas tillbaka.

Datorer

Skolan har en datasal som är öppen alla skoldagar klockan 08.00–16.00. Datorerna är främst till för dina studier men kan även användas för vissa privata göromål. Alla elever har egen inloggning. Vi har även ett antal bärbara datorer som kan lånas vid vissa lektioner.