Lärare och instruktörer Djurvård

Djurvårdslärarna nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet. Dessutom har djurvården en egen mobiltelefon som någon av instruktörerna brukar bära med sig. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Telefon till lärarrummet Djurvård
010-242 68 19

Telefon och mobiltelefon till instruktörerna på djurvården
010-242 68 76
070-429 05 09

Inger Wickman  
Yrkeslärare 
010-242 68 19
inger.wickman@rjl.se

Erica Högström Tagesson
Yrkeslärare 
010-242 68 19 
erica.hogstrom.tagesson@rjl.se

Annelie Isaksson
Yrkeslärare
010-242 68 76
annelie.isaksson@rjl.se 

Veronica Turesson
Yrkeslärare
010-242 68 19
veronica.turesson@rjl.se

Linda Karlsson (tjänstledig)
Yrkeslärare 

010-242 68 19
linda.g.karlsson@rjl.se

Sofia Edlund 
Instruktör
010-242 68 76
sofia.edlund@rjl.se

Elin Eriksson (tjänstledig)
Instruktör
010-242 68 76
elin.a.eriksson@rjl.se

Cristiane Speziali Menegazzi
Instruktör
010-242 68 76
cristiane.speziali.menegazzi@rjl.se

Christos Stefanidis
Vaktmästare djurvården
076-250 90 91
christos.stefanidis@rjl.se