Företagare med hund

Hundlärare med elever och hundar

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har mångårig erfarenhet av hundutbildningar och har kunniga lärare inom bl.a. hundträning, djurhälsovård, hundpsykologi och företagande.

Teori och praktisk hundträning varvas

Vid vår ettåriga yrkesvuxutbildning Företagare med hund (1000 gy-poäng) är undervisningen både praktisk och teoretisk. Därför är det positivt om du har med dig en egen hund till utbildningen. 

Arbetsmarknaden

Efter utbildningen kan du t.ex. arbeta som hundskötare vid hunddagis och hundpensionat, med pälsvård eller djurhälsovård. Hundförare fyller en viktig funktion i samhället då hunden har fått en given plats inom bl.a. vård och omsorg, specialsök (t.ex. mögel- och rötsökshundar), inom försvarsmakten samt inom skydd och bevakning. Många personer som har en funktionsnedsättning, t.ex. diabetes, epilepsi eller rörelsehinder, har behov av att det finns hundförare som utbildar service- och assistanshundar. 

En bred yrkesutbildning

Utbildningen passar dig som vill kunna arbeta med egna eller andras hundar, som anställd eller som egen företagare. Utbildningen ger dig kunskaper och praktiska färdigheter inom bl.a. hundskötsel, hundträning, etologi, biologi, avel, utfodring, djurhälsovård, ledarskap och företagande.

Under utbildningen ges du även möjlighet att påbörja SBK:s utbildning till allmänlydnadsinstruktör. Efter utbildningen hos oss har du endast examinationen kvar, denna genomför du i samarbete med din lokala Brukshundklubb. 

Efter slutförd utbildning har du tillräckliga kunskaper för att få tillstånd att driva hunddagis och hundpensionat. 

Praktik på arbetsplatser 

Under utbildningen ingår två perioder med praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom hundbranschen. Detta skapar stora möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden.

Du ansvarar själv för att ordna praktikplatser till dessa perioder. I samband med att utbildningen startar får du reda på vilka datum som gäller. På hösten är det 20-25 dagar kring månadsskiftet oktober/november och på våren är det 20-25 dagar under den senare delen av terminen. Praktiken ska genomföras på en eller flera arbetsplatser, men en rekommendation är att du är på samma arbetsplats minst två veckor. 

Senast 4 veckor innan praktiken börjar meddelar du skolan var du ska göra din praktik. Du meddelar även vem som kommer fungera som din handledare under praktiken. Handledaren på arbetsplatsen fungerar som en länk mellan arbetsplatsen och skolan. 

Betyget i kursen Hundkunskap 3 är strikt kopplat till den arbetsplatsförlagda utbildningen. Därför är det bra om så många av nedanstående kursmål som möjligt kan genomföras på den arbetsplats där du genomför din praktik:

  • Du får hantera produkter och utrustning som används vid arbete med hundar
  • Du får möta kunder/hundägare
  • Du får insyn i de lagar som reglerar arbetsmiljön för aktuell verksamhet
  • Du får insyn i de lagar som reglerar arbete med djur/hundar
  • Du får insyn i verksamhetens strategier för god kvalitet och lönsamhet

Praktik (APL) kan t.ex. genomföras på ett hunddagis, ett hundpensionat, en veterinärklinik, hos en större kennel, på en hundsalong, på ett rehab/hundsim, hos en hundtränare eller inom verksamheter där hunden används i människans tjänst. Konkurrensen bland platserna kan vara hård, så var ute i god tid! Tänk även på att du måste lösa en del praktiska saker, t.ex. var du ska bo under din praktik, var du ska ha din hund o.s.v. Du bekostar själv dina resor, boende, mat och andra omkostnader under den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Ansök via din hemkommun

Du söker till utbildningen via din hemkommun. 

Att studera hos oss