Uppdragsutbildningar

Fortbildningar och uppdragsutbildningar vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum

  • Arbete med hjullastare
  • Reparation och svetsteknik
  • ADR (transport av farligt gods)
  • Heta arbeten
  • Arbetsgivarrollen
  • Djurhantering, för till exempel Räddningstjänstens personal