Introduktionsprogram (IMPRO)

Introduktionsprogram

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO).

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val, IMPRO riktar sig till dig som vill läsa Naturbruksprogrammet hos oss, men som saknar ett eller flera av de grundskolebetyg som krävs för att vara behörig.

IMPRO-utbildningen erbjuds inom samtliga av våra yrkesutgångar vid Naturbruksprogrammet;

  • IMPRO Skogsmaskinförare
  • IMPRO Skogs- och viltvårdare
  • IMPRO Djurskötare Lantbruk
  • IMPRO Maskinförare Lantbruk
  • IMPRO Hundförare/Hundskötare
  • IMPRO Maskinmekaniker för skogs- och lantbruksmaskiner.

Individuell studieplan

IMPRO-elever följer i stor utsträckning den studieplan som gäller för Naturbruksprogrammets olika inriktningar och yrkesutgångar men studieplanen utformas individuellt. Studieplanen kan t.ex. innehålla de grundskoleämnen, t.ex. matematik och/eller engelska, som eleven saknar betyg i och som krävs för att bli behörig till Naturbruksprogrammet.  Elever som får behörighet för ett nationellt yrkesprogram under sin IMPRO-utbildning kan skrivas in på naturbruksprogrammet.

Behörighet

Du behöver ha minst sex godkända betyg från grundskolan för att bli antagen vid IMPRO. För att bli antagen ska du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i
  • engelska eller matematik samt
  • minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
  • Om du saknar denna behörighet kan du ansöka om en plats vid vårt yrkesintroduktionsprogram (IMYRK)