Beställ vår tidning!

Tidning

Nu kan du beställa vår nya tidning, givetvis helt kostnadsfritt!

Beställ ditt exemplar här

Läs om livet vid Stora Segerstad och ta del av artiklar om våra gymnasieutbildningar inom SKOG, LANTBRUK, HUND, MASKINMEKANIK och gymnasiesärskoleutbildningen SKOG, MARK OCH DJUR. 

I tidningen möter du nuvarande elever och personal, men också tidigare elever som arbetar inom de gröna näringarna, både som anställda eller som egna företagare. Du får också läsa om de elever som valt att studera vidare efter studierna vid Stora Segerstad, bl.a. till veterinär, agronom och skogsinköpare.