Elevhälsa, sjukanmälan och ledighet

Elevhälsoteamet på skolan är till för att hantera aktuella elevärenden och arbeta förebyggande.

Sjukanmälan och ledighetsansökan

Sjukanmälan och ledighetsansökan

Teamet för elevhälsa är till för dig

Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, skolsköterska/kurator och servicechef. Vi finnas till för de elever som av olika anledningar behöver stöd och hjälp.

Vårdnadshavare är en ovärderlig resurs och är alltid välkomna att höra av sig till elevhälsoteamet!

Vi arbetar förebyggande för att till exempel motverka diskriminering, kränkande behandling och drogbruk. Vi jobbar också för att skapa en meningsfull fritid för de elever som bor vid skolan. 

Elevhälsoteamet har kontakt med instanser utanför skolans verksamhet så som polis, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och sociala myndigheter.