Boende för gymnasieelever

Boende
BoendeVy från trädgården på boendetVardagsrumDubbelrumSällskapsrum

Boendet vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum är till för att underlätta studierna för de som har långt mellan hemmet och skolan.

På Stora Segerstad har vi totalt 109 rum för våra gymnasieelever. Det finns dubbel- och enkelrum med gemensam dusch och toalett i korridoren/huset, men också ett antal dubbel- och enkelrum med dusch och toalett på rummet.

Elevboendet är öppet måndag till fredag. På helgerna får endast de med särskilt tillstånd bo kvar och då serveras ingen mat i skolans regi. 

Gymnasiesärskolans elever erbjuds eget rum i priskategori "Normal standard". 

Boendekostnaden fördelas jämnt över skolårets nio månader. Kostnaden faktureras i efterskott med samma summa vid fyra tillfällen på höstterminen och vid fem tillfällen på vårterminen.

Ansökan om inackorderingstillägg görs hos elevens hemkommun (inte via CSN). 

Pris för boende/månad

Kostnad för måltider tillkommer

StandardDelat rumEget rum
Normal standard (dusch och toalett i korridor).
Gäller: Gamla och nya Västbo, Östbo, Hundvillan, Personal, Vagnboa
1372 kr 2005 kr

Hög standard
(dusch och toalett på rummet).
Gäller: Herrgården

2026 kr

 

2607 kr

 

Väckning debiteras med 50 kronor (gäller elev som inte infinner sig på första lektionen)

Elever med lång resväg kan få bo på elevhemmet även under helgen. Tillstånd krävs av internatföreståndare och särskild taxa gäller, för prisuppgift kontakta ekonomisekreterare.