Lärare/Instruktörer Gymnasiesärskolan

Namn och befattningKontakt
Sara Andersson
Skötsel av utemiljöer
Fastighetsskötsel
070-5099195
sara.andersson@rjl.se
Birgitta Gunnarsson
Sällskapsdjur
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
010-244 26 30
birgitta.a.gunnarsson@rjl.se
Carl Henriksson
Körning basmaskin

010-244 26 22
carl.henriksson@rjl.se

Staffan Lindblad
Språk, Samhällskunskap

staffan.lindblad@rjl.se

Markus Lindelä
Biologi
Naturkunskap

010-244 26 34
markus.lindela@rjl.se

Urban Nilsson
Idrott och hälsa

010-244 26 23
urban.nilsson@rjl.se

Fredrik Persson
Samhällskunskap
Historia
Religion

010-244 26 24
fredrik.persson@rjl.se

Ida Rantonen
Lantbruksdjur
Odling
Naturbruksteknik

010-244 26 36
ida.larsson.rantonen@rjl.se

Malin Thestrup
Entreprenörskap

010-244 26 28
malin.thestrup@rjl.se