Starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt visar studie

Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysik, har i en stor undersökning av hjärtan funnit ett tydligt samband mellan övervikt och hjärtsvikt, slutsatser han nu presenterar på en konferens i kardiologi i Washington.
Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi, har i en stor undersökning av hjärtan funnit ett tydligt samband mellan övervikt och hjärtsvikt, slutsatser han nu presenterar på en konferens i kardiologi i Washington. Foto: Johan W Avby
Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysik, har i en stor undersökning av hjärtan funnit ett tydligt samband mellan övervikt och hjärtsvikt, slutsatser han nu presenterar på en konferens i kardiologi i Washington. I mitten av mars 2017 besökte Peter Blomstrand den stora konferensen American College of Cardiology i Washington, och presenterade resultatenPeter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi, Dawid Kusiak, kardiolog, Annika Kock forskningssköterska inom kardiologi, samtliga på Länssjukhuset Ryhov, samt Anne-Marie Suutari, kardiolog på medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, deltog alla i konferensen i Washington.

Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. En förklaring är att övervikt leder till minskad pumpförmåga hos hjärtat. Det visar en studie som presenteras i Washington i mars, genomförd av forskare i Jönköping och Linköping.

Det är sedan länge välkänt att övervikt och fetma ökar risken för diabetes och höga blodfetter med risk för att drabbas av hjärtinfarkt.

– Vi har i vår forskning kunnat visa ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och sämre pumpförmåga hos hjärtat, med risk för att utveckla en kronisk hjärtsvikt, alltså nedreglerad hjärtfunktion utan hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom, vilket är andra mekanismer. Det har ingen tidigare kunnat visa så här tydligt, säger Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi på Länssjukhuset Ryhov.

384 patienter undersökta

Tillsammans med en grupp forskare på universitetssjukhuset i Linköping har han undersökt en grupp medelålders invånare i Östergötland, totalt 384 personer 55-65 år som utvecklat typ 2 diabetes och som går på kontroller i primärvården.

Peter Blomstrand har analyserat ultraljudsundersökningar av patienternas hjärtfunktion, inte minst då den systoliska funktionen, alltså hur mycket blod hjärtat pumpar ut i varje slag – vilket bör vara 55-60 procent.

– För normalviktiga ligger det på cirka 57 procent, för överviktiga på 53 procent och för personer med fetma på 49 procent.  Ju mer du väger, desto sämre pumpfunktion får du.

Han har använt ytterligare två metoder för att undersöka hjärtats funktion – klaffplanets rörlighet samt hjärtväggens formförändring.

– Klaffplanets rörlighet är en viktig del i hjärtats pumpfunktion. Vi kunde se att ökad övervikt ledde till minskad rörlighet med båda dessa metoder.

Övervikt kan ge hjärtsvikt

Slutsatsen är tydlig: Ju mer övervikt desto sämre pumpfunktion hos hjärtat och ökad risk för hjärtsvikt.

– Hjärtmuskelväggarna blir tjockare och styvare och både avslappningsförmågan och pumpförmågan försämras. I den här gruppen är det bara 10 procent som har hjärtsvikt, men vi ser att deras sämre pumpförmåga riskerar att utveckla en klinisk hjärtsvikt på sikt om de inte gör något åt sin övervikt.  säger Peter Blomstrand.

För viktnedgång har en positiv effekt visar en uppföljande undersökning av gruppen fyra-fem år efter den första studien.

– Tendensen är att de som gått ner i vikt förbättrar sin pumpförmåga något, medan de som gått upp i vikt försämrar sin ytterligare.  Men det är lite för kort tid mellan undersökningarna. Det hinner inte hända så mycket på fyra-fem år, konstaterar Peter Blomstrand.

Avslappningen tydlig indikator

Undersökningen har också visat intressanta samband mellan den diastoliska funktionen (hjärtats avslappningsfas) och risken för att drabbats av hjärtinfarkt eller stroke.

– Det visade sig att den diastoliska funktionen är prognostiskt jätteviktig, är en tydligare indikator på ökad risk för hjärtinfarkt och stroke, än vad blodtryck och blodsocker är, vilket är ett nytt sätt att ringa in riskpatienter på i samband med att läkaren träffar patienten, säger Peter Blomstrand.

I mitten av mars 2017 är det dags för honom att visa upp resultaten på den stora konferensen American College of Cardiology i Washington.

Livsstilsfaktorer påverkar

– Studien har ett folkhälsoperspektiv. Jag har alltid drivits av intresset för livsstilsfaktorer och hur de påverkar vår hälsa och hjärtfunktion. Vi som arbetar med detta dagligen ser sambanden mellan livsstil och hjärt- och kärlsjukdom, och vi ser människor som drabbas av hjärt- kärlsjukdom alldeles för tidigt. I dag kan ingen säga att man inte förstått sambandet mellan livsstil och hjärt-kärlsjukdom för det är visat i så många studier, säger Peter Blomstrand.

MIKAEL BERGSTRÖM

Relaterad länk:

Regelbunden träning positivt för unga hjärtan