”I sjuksköterskeyrket finns det stora möjligheter att utvecklas”

Annelie Skogefors är psykiatrisjuksköterska på psykosmottagningen, Värnamo sjukhus, ett arbete som hon stortrivs med. Det finns stora möjligheter att utvecklas i yrket, om man själv vill, säger hon.
Annelie Skogefors är psykiatrisjuksköterska på psykosmottagningen, Värnamo sjukhus, ett arbete som hon stortrivs med. Det finns stora möjligheter att utvecklas i yrket, om man själv vill, säger hon. Foto: Helena Dovier

Torsdag 12 maj varje år firas sjuksköterskor över hela världen på Internationella sjuksköterskedagen. Det viktiga arbete som sjuksköterskor utför uppmärksammas på olika sätt i Sverige.

– Sjuksköterskeyrket är bra. Det finns stora möjligheter att utvecklas mycket om man själv vill, och till exempel arbeta med förbättringsarbete, säger Annelie Skogefors, en av de nästan 3 000 sjuksköterskor som arbetar inom Region Jönköpings län.

Hon är sedan många år specialistsjuksköterska i psykiatri, på psykosmottagningen Värnamo sjukhus.

– Här började jag som sommarvikare 1981, utbildade mig sedan till skötare, vidare till sjuksköterska och sedan till specialistsjuksköterska, 1989-1990.

Att det från början blev psykiatri var nog en slump. Men ganska snart kände hon att det var den inriktningen som passade henne bäst.

”Mötet med människor lockar”

– Det är mötet med människor som lockar mig, och att jag får ta mig tid med patienterna. På psykosmottagningen har vi lång kontakt med patienterna, och det känns bra för det skapar relation och delaktighet, säger Annelie Skogefors.

En av tjusningarna med yrket är förstås att se resultaten, även om de inte kommer lika snabbt som inom den somatiska vården.

– Som sjuksköterska kan jag vara spindeln i nätet och ha mycket kontakter med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna, i arbetet med att hjälpa patienten till en bra livskvalitet. Även den som är svårt sjuk i schizofreni kan man må väl, sköta ett jobb och finnas i ett sammanhang.

Utbildningar för olika grupper

Schizofreni är en kronisk sjukdom som innebär långvarig kontakt med psykosmottagningen.  En viktig del är de utbildningar som patienter och anhöriga erbjuds av psykiatriska kliniken.

– Vi utbildar bland annat anhöriga och patienter i hur man kan hantera sjukdomens symtom. Kunskap minskar oro.   Vi har också andra grupper, till exempel ”självständigt liv”, för hur man ska hantera olika symptom i vardagen. Det är utbildningar som är väldigt uppskattade och där vi får mycket respons från patienter.

Annelie Skogefors arbetar med samtalsbehandling, kognitiv beteendeterapi, KBT, psykopedagogik och vanliga sjuksköterskesysslor som provtagning och medicinering.

– Jag är också observant på biverkningar och tidiga tecken på insjuknande. Det handlar om att behandla med lägsta effektiva dos av läkemedel . Det är också viktigt att se helheten, hur patienten mår somatiskt, hur  levnadsvanorna ser ut, och liknande.

Som sjuksköterska ingår hon i ett team, med läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Arbete i team

– Teamet är viktigt. Två gånger i veckan har vi till exempel teamtid med läkare, där vi går igenom de aktuella patienterna.

Annelie Skogefors konstaterar att hon har ett roligt och varierat jobb.

– Det finns stora möjligheter till utveckling. Det går att specialisera sig så att man kan hitta ett område som man brinner för. Det är också intressant att vara handledare för sjuksköterskor som vidareutbildar sig.

MIKAEL BERGSTRÖM