Eksjö och Värnamo nya studieorter för sjuksköterskeutbildningen

Nu ska vi bli sjuksköterskor! Julia Jonsson, Jenny Edman, Josefin Faust och Ulrika Krantz bor alla på Höglandet och har därför valt Eksjö som studieort när de nu läser till sjuksköterskor. På Campus I 12 tar bland annat utvecklingsledare Eva Klangbeck (i bakgrunden) hand om dem.
Nu ska vi bli sjuksköterskor! Julia Jonsson, Jenny Edman, Josefin Faust och Ulrika Krantz bor alla på Höglandet och har därför valt Eksjö som studieort när de nu läser till sjuksköterskor. På Campus I 12 tar bland annat utvecklingsledare Eva Klangbeck (i bakgrunden) hand om dem. Foto: Johan W Avby

Hälsohögskolan i Jönköping kan nu för första gången på många år erbjuda sjuksköterskeutbildning med både Eksjö och Värnamo som studieorter, genom samarbete med respektive kommun. Det ger möjlighet för blivande sjuksköterskor att delvis läsa på hemmaplan.

Det är väldigt skönt att slippa åka de tio milen till Jönköping varje dag det är föreläsningar, det hade varit jobbigt. Nu kan vi också samåka och träffas här i Eksjö för våra grupparbeten, säger Jenny Edman från Mariannelund.

Hon och kurskamraterna Ulrika Krantz från Anneberg, Julia Jonsson från Hjältevad och Josefin Faust från Rydsnäs i Ydre, är fyra av de 26 studenter som började på sjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping den 16 januari. Eftersom de valt Eksjö som studieort kommer de att ha en del föreläsningar men också möjlighet till grupparbeten på Campus I 12 i Eksjö.

”Smidig samlingspunkt”

– Det blir en smidig samlingspunkt här på Campus I 12 som är centralt för oss alla, säger Ulrika Krantz.

Hon har arbetat i 25 år som undersköterska, de senaste 17 åren i Nässjö kommuns  äldreomsorg.

– Jag kände att jag behöver en förändring, lite nya utmaningar. ”Läs till sjuksköterska” sa någon. Först ville jag inte, men sedan har jag funderat fram och tillbaka och bestämde mig. Men jag kommer nog att stanna som sjuksköterska, inte läsa vidare till specialist, säger Ulrika som har akutsjukvård eller ambulans som mål för sitt nya yrke.

Att börja studera igen efter så många år i arbetslivet är förstås en utmaning i sig. Samtidigt känner Ulrika Krantz att hon har stor nytta av sin erfarenhet kring omvårdnaden av patienterna.

– De yngre tjejerna har lättare för att studera. Men det kommer säkert moment som jag har lättare för. Så det gäller att ta vara på sina studiekamrater och att vi delar med oss till varandra.

Stor bredd i sjuksköterskeyrket

Jenny Edman har arbetat som undersköterska i hemtjänsten, men bestämde sig sedan för att söka till sjuksköterskeprogrammet.

– Det finns en sådan bredd och så många möjligheter om man är sjuksköterska, säger Jenny. Jag vill hålla på med barn, gärna barnmorska eller distriktssköterska.

– Dessutom kan man sedan gå vidare och bli specialistsjuksköterska. För min del gärna med barn som det känns nu, men det kan ändra sig, säger Josefin Faust som arbetat som vårdbiträde på ett korttidsboende.

Julia Jonsson blev klar undersköterska våren 2016 och bestämde sig sedan direkt för att läsa till sjuksköterska.

– Det är lika bra att göra det direkt. Men jag har haft lite paus genom att jobba på ett stödboende för funktionsnedsatta. Som sjuksköterska vill jag gärna jobba där det händer mycket, som i akutsjukvården.

Locka fler på Höglandet

Att Eksjö blivit en valbar studieort underlättar för dem under den sex terminer långa utbildningen.

– Genom den här satsningen hoppas vi kunna locka fler boende på Höglandet att ta steget att läsa till sjuksköterska. Är man etablerad här är det skönt att slippa åka till Jönköping så ofta för att studera, säger Eva Klangbeck, utvecklingsledare på Campus I 12.

I stället är det lärarna från Hälsohögskolan som kommer till Eksjö respektive Värnamo för vissa utbildningsmoment. Eleverna på båda orterna hoppas dock att det ska bli ännu fler föreläsningar på respektive ort, till exempel via video.

– Tekniken finns, så vi kommer att diskutera detta med ledningen för sjuksköterskeprogrammet.

Campus I 12 har sedan tidigare en rad utbildningar ibland annat visuella effekter, digital design och IT-säkerhetsteknik. Nu får också sjuksköterskestudenterna tillgång till denna studiemiljö.

Miljö för egenutbildning

– Vi hoppas att de ska vilja använda vår studiemiljö här utöver de föreläsningar de har, och vi kan hjälpa dem med olika praktiska frågor. Det är ganska mycket egenarbete i utbildningen och vi vill göra det smidigt för dem, säger Eva Klangbeck.

Intresset för att söka till de två nya studieorterna har också varit stort.  

– Vi har inte haft några problem att fylla våra platser, 20 per ort, där vi tar in 25-26 från start, säger Ingrid Widäng, universitetsadjunkt i omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping.

Sedan länge har det funnits ett önskemål från Värnamo kommun och Eksjö kommun att bedriva utlokaliserad sjuksköterskeutbildning i Värnamo och Eksjö för att locka de studenter som har svårt att resa till Jönköping.

Sex dagar i snitt per termin

Det avtal som tecknats innebär att respektive kommun står för kostnaden för de i genomsnitt sex utbildningsdagar per termin som arrangeras på Campus i Eksjö och Värnamo. I Värnamo startade utbildningen höstterminen 2016, i Eksjö vårterminen 2017.

Dessa sex dagar är utbildningen förlagd till respektive ort, med lärare från Hälsohögskolan. Men en poäng är att studenterna ska kunna träffas på respektive för Campus för allt det arbete de gör enskilt och i grupp mellan de lärarledda momenten.

”Tidsmässig och ekonomisk fördel”

– När jag träffade sjuksköterskestudenterna i Värnamo var de väldigt positiva och tyckte att det var skönt att inte behöva åka till Jönköping så ofta. För den som till exempel bor i Gnosjö eller Smålandsstenar är det både en tidsmässig och ekonomisk fördel att ha en del av utbildningen i Värnamo, säger Ingrid Widäng.

Tanken är att genomföra intagningen med möjlighet till studier i Eksjö och Värnamo några omgångar, med målet att öka rekryteringsmöjligheten av sjuksköterskor till såväl Region Jönköpings läns sjukvård som det kommunala behovet av sjuksköterskor.

MIKAEL BERGSTRÖM