Turné för att locka AT-läkare till Region Jönköpings län

De besöker nu läkarprogrammen på sju orter i landet för att locka AT-läkare till Region Jönköpings län. Åsa Sjögren, HR-konsult, Eksjö, Värnamo, Martin Peraic, AT-läkare Värnamo, Lovisa Hermansson, AT-läkare, Jönköping, Pia Bolmgren Svensson, HR-konsult, Värnamo, Marina Möller, AT-samordnare samt Ozan Aricak, AT-läkare Eksjö.
De besöker nu läkarprogrammen på sju orter i landet för att locka AT-läkare till Region Jönköpings län. Åsa Sjögren, HR-konsult, Eksjö, Värnamo, Martin Peraic, AT-läkare Värnamo, Lovisa Hermansson, AT-läkare, Jönköping, Pia Bolmgren Svensson, HR-konsult, Värnamo, Marina Möller, AT-samordnare samt Ozan Aricak, AT-läkare Eksjö.

Läkare som gör sin 21 månader långa AT-tjänstgöring är en viktig del i det långsiktiga rekryteringsarbetet. Just nu är HR-konsulter och AT-läkare i Region Jönköpings län ute på AT-turné till sju lärosäten i Sverige för att berätta hur AT–tjänstgöringen ser ut i Region Jönköpings län.

– Vi har haft många riktigt bra samtal. Vi trycker på hur fantastiskt bra vi är i Region Jönköpings län och vilken bra utbildning de får här. Vi har tre AT-chefer som ständigt arbetar med att utveckla utbildningen för AT-läkarna, säger Marina Möller, AT-samordnare. Vi märker också att studenterna känner till att vi ska få läkarutbildning med Jönköping som studieort. Det lockar dem som i framtiden är intresserade av att undervisa.

Under två veckor besöker de läkarprogrammen i Örebro, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå, Uppsala och Stockholm. Utbildningsorterna arrangerar mässkvällar där landsting och regioner bjuds in för att presentera sig för studenterna och knyta kontakter.

I gruppen ingår tre AT-läkare som arbetar i Jönköping, Eksjö och Värnamo, som kan berätta om hur AT-tiden fungerar för dem.

De träffar läkarstudenter som läser termin tio och elva, den sista terminen under grundutbildningen. För dem är det sedan dags att söka AT-tjänst där de under 21 månader får arbeta inom medicin, kirurgi, psykiatri och som avslutning sex månader inom primärvård.

Region Jönköpings län anställer varje år 56 AT-läkare utifrån en geografisk spridning.

En tidig kontakt med läkarstuderande och en utökning av antalet AT-anställningar är en viktig del i Region Jönköpings läns strategiska och långsiktiga arbete med kompetensförsörjning, med målsättningen att inom två år klara den dagliga verksamheten utan att vara beroende av inhyrd personal.