Snabbt bredband i 62 procent av länets hushåll

tre personer gräver ned bredbandskabel på en åker med hjälp av spade och grävmaskin
Bredbandsutbyggnaden pågår för fullt i länet. Foto: Johan W Avby

I Jönköpings län har nu 62 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband, 100 Mbit/s, en ökning med nära 6 procent sedan 2015. I Värnamo är siffran nära 86 procent, medan snittet för riket är drygt 73 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2016.

På landsbygden är täckningen betydligt lägre, knappt 24 procent, vilket ska ses i förhållandet till rikssnittet som är drygt 22 procent. Fortfarande är det en bra bit kvar till målet om att 95 procent av länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Snabbast tillväxt i Gnosjö kommun

I Jönköpings län har Värnamo kommun kommit längst, där nära 86 procent av hushållen har snabbt bredband. Gnosjö kommun hade den snabbaste tillväxten av snabbt bredband med 18 procent under 2016, och når därmed upp till knappt 55 procent i kommunen.   

– Mätningen visar att en hel del har hänt på med utbyggnaden av snabbt bredband i Jönköpings län under 2016. Vi har dock en stor utmaning i länet att se till att landsbygden får samma förutsättningar som övriga delar i länet och att alla kommunerna kan utvecklas vidare. Det är viktigt för länets tillväxt, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

Landsbygdens utbyggnad en utmaning

– PTS bredbandstäckning visar att det både riket och i vårt eget län skett en utbyggnad av snabbt bredband. Mätningen visar också med stor tydlighet att det återstår mycket utbyggnadsarbete på landsbygden, vilket är en stor utmaning, säger Ingemar Svensson, regional bredbandskoordinator i Region Jönköpings län, med uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor.

Ingemar Svensson påpekar att bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, offentlig verksamhet och medborgare.

– Här är bredbandskoordinatorns roll viktig i att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Kontakt

Ingemar Svensson
Bredbandskoordinator, Region Jönköpings län
073-048 21 19
ingemar.svensson@rjl.se