Pressinbjudan tisdag 21 mars 2017: En öppen mötesplats för alla unga

Fritiden har stor betydelse för unga i alla åldrar. Många unga uppger att fritiden är det som ger livet mest mening. De flesta kommuner erbjuder öppen fritidsverksamhet, men centralt är att unga måste känna sig inkluderade för att vilja delta.

En nationell kartläggning gjord av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar att det finns fler fritidsgårdar än andra former av öppna verksamheter som till exempel ungdomens hus. Det är också generellt fler killar än tjejer som besöker öppna fritidsverksamheter, likaså unga med utländsk bakgrund och unga med låg socioekonomisk status.

Den 21 mars 2017 träffas ett hundratal fritidsledare från hela länet tillsammans med chefer, politiker, forskare och utredare från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för ett gemensamt utvecklingsarbete och lärande i länet.

Medierna är välkomna!

Tid: Tisdagen den 21 mars 2017.

Dagens inleds klockan 9.30.
Efter inledningen (omkring klockan 10) finns tid för intervjuer med MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och länets utvecklingsledare Eva Gunnarsson.

Plats: Caféscenen, Kulturhuset Spira, Jönköping.

Innehållet avgör

Verksamhetens innehåll och rykte påverkar i hög grad antalet besökare. Det är viktigt att anpassa innehåll och värdegrund efter målgruppen och hitta en balans mellan aktivitet och en plats att vara och umgås. Den öppna fritidsverksamheten ska vara till för alla, men kartläggningen visar att en del unga känner tveksamhet inför att besöka en fritidsverksamhet av rädsla för att bli dåligt bemött; framförallt tjejer, unga homo- och bisexuella samt unga med funktionsvariation.

– Öppen fritidsverksamhet skapar förutsättningar för upplevelser som erbjuds alla och kan utjämna skillnader mellan unga, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. För många unga är aktiviteter på fritiden viktigt. Det är bra att Region Jönköpings län arbetar med öppna mötesplatser och öppen fritidsverksamhet för unga.

Jönköpings län

I Jönköpings län samarbetar alla kommuner för att tillsammans utveckla sin öppna fritidsverksamhet i linje med den nationella kartläggningens resultat.

– Det finns många goda exempel på hur unga görs delaktiga i våra verksamheter och där en meningsfull fritid bidrar till både personlig och social utveckling, menar Eva Gunnarsson som samordnar det regionala utvecklingsarbetet i Jönköpings län. Vi kan lära av varandra och det är ett gemensamt lärande vi nu intensifierar.

Kontakt

Utvecklingsledare Eva Gunnarsson
Kommunal utveckling, 072-519 44 06


Kommunikatör Lisa Andersson
Kommunal utveckling, 0708-19 95 71