Pressinbjudan 23 mars 2017: Informationsträff i Eksjö kring Parkinson

På temat ”tillsammans är man mindre ensam” bjuder Parkinsonteamet på Höglandssjukhuset och Parkinsonförbundet in till en informationsträff på Höglandssjukhuset.

Personer som bor på Höglandet och har Parkinsons sjukdom är inbjudna till informationsträffen. Även deras närstående är inbjudna.

På programmet:

Parkinsonteamet på Höglandssjukhuset presenterar sig och berättar om teamets verksamhet

Håll igång med gymnastik till musik – ett kort gympapass avpassat för personer med Parkinson

Parkinsonföreningen i Jönköpings län entusiasmerar och berättar om sin verksamhet

”200 år med Parkinson – milstolpar och märkligheter” – föreläsning av Örjan Skogar, överläkare på geriatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Välkomna!

Medierna hälsas välkomna att vara med under informationsträffen.

Tid: Torsdag den 23 mars 2017 klockan 17.00–19.30

Plats: Aulan på Höglandssjukhuset, Eksjö. Ingång från Tallvägen. Gå till plan 3. Gå därefter in och igenom Café Linnean så kommer du fram till aulan.

Kontakt

Bo Gunnar Josefsson, sjuksköterska i Parkinsonteamet på Höglandssjukhuset, 010-243 63 42, bogunnar.josefsson@rjl.se

Lena von Post, Parkinsonföreningen, 0381-232 24, 073-828 85 00, hultna3@gmail.com

Helena Dovier, kommunikationschef, Medicinsk vård, Region Jönköpings län, 0702-81 66 12, helena.dovier@rjl.se