Ökad delaktighet och större trygghet för höft- och knäplastikopererade

Tomas Elvingsson tar sig ner i ortopedklinikens trapphus på Höglandssjukhuset coachad av sjukgymnast Karin Henning. Detta är ett av målen för alla höft- och knäplastikopererade.
Tomas Elvingsson tar sig ner i ortopedklinikens trapphus på Höglandssjukhuset coachad av sjukgymnast Karin Henning. Detta är ett av målen för alla höft- och knäplastikopererade. Foto: Johan W Avby
Tomas Elvingsson tar sig ner i ortopedklinikens trapphus på Höglandssjukhuset coachad av sjukgymnast Karin Henning. Detta är ett av målen för alla höft- och knäplastikopererade. Nyopererad – men frisk. Som höftledspatient på Höglandssjukhuset ska Tomas Elvingsson klara mycket själv, medan vårdpersonalen ska ha en stöttande roll. : I den personcentrerade vården samarbetar medarbetare från alla berörda verksamheter som ortopedkliniken, operations- och intensivvårdskliniken, post-op, mottagningspersonalen och rehabiliteringscentrum för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för patienten Tomas Elvingsson att få tillbaka sin funktion i höften igen.

När Tomas Elvingsson opererade sin vänstra höft i november 2015, åkte han hem efter fyra dagar. När höftleden på höger sida byttes i februari 2017 skrevs han ut dagen därpå. Detta som ett resultat av Höglandssjukhusets utveckling av vårdprocessen för höft- och knäplastikoperationer.

– Genom åren har vi gjort små förändringar i vården. Men i mars 2016 tog vi ett helhetsgrepp för att införa ett nytt tankesätt, och vi fick med oss alla inblandade verksamheter i förändringen, som rehabiliteringscentrum, operations- och intensivvårdskliniken, post-op och mottagningspersonalen, säger Daniel Wärnsberg, verksamhetschef för ortopedkliniken på Höglandssjukhuset.

Det innebar bland annat en översyn av läkemedel, åtgärder för att förebygga blodtrycksfall men också lite mindre morfindos, större självständighet hos patienten, tydlig information och snabbare mobilisering.

Mobilisering inom fyra timmar

– Efter operationen, som genomförs med ryggbedövning, är målet att alla patienter ska komma igång och belasta höft- eller knäleden inom fyra timmar, säger Karin Henning, sjukgymnast på rehabiliteringscentrum.

Dessutom har processen blivit målstyrd. I stället för att säga vad patienten ska klara dagarna efter operationen, sätts olika mål upp. När målen hanterbar smärta, förflyttning självständigt i och ur säng, förflyttning med hjälpmedel, klä sig själv och tränat i trappa är uppnådda kan patienten skrivas ut och åka hem.

Hälften åker hem dagen efter operation

– Resultatet har blivit att ungefär 50 procent av patienterna åker hem dagen efter operationen. Några få åker hem samma dag, säger Daniel Wärnsberg. Både Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov är nu på gång att se över sina processer.

Tomas Elvingsson har upplevt både tidigare och nuvarande process.

– Förra gången åkte jag hem den fjärde dagen. Men det var lättare att åka hem andra dagen, för jag hade mer ont dag tre och fyra. Fast vid första operationen fick jag ett sådant blodtrycksfall att det inte hade gått att åka hem så tidigt, säger Tomas Elvingsson.

Att smärtlindringen numera inte är lika stark märkte han, särskilt de första nätterna.

– Jag hade mer ont, men var mindre seg i huvudet, säger han och beskriver de sista timmarnas väntan på ny medicinering som långa. Tredje-fjärde dagen var jag som minst mobil, plus att benet svullnade, men det funkade lika bra att vara hemma som att vara på sjukhus, tycker han.

Att patienten skrivs ut tidigare minskar antalet vårddygn i sjukvården. För patienten innebär det också flera fördelar.

Mindre risk för infektioner

– Den patient som är hemma har mindre risk för infektioner, och sover bättre. Den justering vi gjort i medicinering innebär också mindre risk för yrsel och illamående. Samtidigt ser vi ständigt över våra doser av smärtlindring så att det ska fungera bra, säger Daniel Wärnsberg.