Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.
Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika. Foto: Mikael Bergström
Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.Samling vid köksbordet för genomgång. Distriktsläkaren Saskia Bengtsson, sjuksköterskan Sofia Henriksson från hemsjukvården och distriktssköterskan Margitta Karlsson går igenom läkemedel och behandling med Laila.

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

– En jättebra kurs så här långt. Jag är imponerad av att så många yrkeskategorier föreläser. Behandling och omhändertagandet av patienterna behöver skräddarsys och då behövs fördjupad kunskap. Samtidigt blir man aldrig fullärd på det här området, säger Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin från Halmstad.

Det är just mixen av kunskap om både det sjuka och det naturliga åldrandet, som samarbetet mellan geriatriska kliniken och Institutet för Gerontologi kan erbjuda i denna kurs som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

– Det nätverk av forskare som Institutet för Gerontologi har kring åldrande är en jättestyrka för oss. Det bidrar också till ökad förståelse för oss läkare som arbetar med äldre människor, säger Daniel Gustafsson, överläkare vid geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, och kursansvarig.

Vården av sköra äldre

Detta är fjärde gången som kursen arrangeras på Socialstyrelsens uppdrag. De tre tidigare har haft gerontologi som tema, men denna gång är det hemsjukvård och vården av sköra äldre.

– Det är ett aktuellt tema som var ett önskemål från Socialstyrelsen. Vi har fått mycket erfarenhet genom de mobila geriatriska team som vi byggt upp i Region Jönköpings län. Det finns också en nationell trend att bedriva så mycket som möjligt av den undvikbara slutenvården utanför slutenvården, säger Daniel Gustafsson.

Det mobila geriatriska teamet i Jönköping har cirka hundra patienter inskrivna.

Slipper åka till sjukhus

– Besöken betyder allt. Annars hade jag fått åka in till sjukhuset eller vårdcentralen, säger Laila i Jönköping, som får besök av teamet. Är det något som inte är bra, ringer jag bara till dem, och så bestämmer de vad som behöver göras. Jag kan inte ha det bättre. Det är toppen!

De medicinska frågorna tar den kommunala hemsjukvården hand om, med stöd från primärvårdens läkare. När mer omfattande insatser behövs ansluts patienten till mobila geriatriska teamet.

– Vårt mål är att vi hela tiden ska försöka stabilisera patienterna, säger Saskia Bengtsson, distriktsläkare i det mobila geriatriska teamet.

Inläggningar halveras

De insatser som det mobila teamet gör har förstås stor betydelse för den enskilde patienten.

– Vi vet att inläggningar och andra kontakter med slutenvården halveras. Vårt arbete förhindrar både inläggningar och återinläggningar. En stor del av patienterna upplever mobila geriatriska teamet som en stor trygghet vilket ger bättre hälsa, samtidigt som hemsjukvården ofta upplever att kontakterna med oss är smidiga, säger Daniel Gustafsson.

Läs mer:

Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Laila får besök av mobila geriatriska teamet