Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Läkarprogrammet, studieort Jönköping, kommer att ha sina lokaler i ett nybyggt hus intill Länssjukhuset Ryhov, med inflyttning i januari 2020.
Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping, kommer att ha sina lokaler i ett nybyggt hus intill Länssjukhuset Ryhov, med inflyttning i januari 2020. Foto: Illustration: White Arkitekter
Läkarprogrammet, studieort Jönköping, kommer att ha sina lokaler i ett nybyggt hus intill Länssjukhuset Ryhov, med inflyttning i januari 2020.Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

– Vi kan erbjuda utbildning i ett välfungerande sjukvårdssystem som arbetar mycket med förbättringar och ledarskap. Vi är också kända för att arbeta med utveckling av hälso- och sjukvården, och har medarbetare med hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens, säger Staffan Hägg, adjungerad professor och lokal projektledare för studieort Jönköping.

Rotar sig kanske i länet

För Region Jönköpings län kan läkarutbildningen ge flera positiva effekter på lång sikt:

– Vi får många läkarstudenter som lär sig vårt system och som rotar sig här, en viktig faktor för rekryteringsarbetet. Vi får också ett sjukvårdssystem som är ännu mer ”på tårna” av utbildningsskäl, viket ökar patientnyttan, säger Staffan Hägg.

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Kalmar, Jönköping och Norrköping tillsammans med Linköping är de fyra studieorterna. Studenterna genomför de fem första terminerna gemensamt i Linköping och delas från termin 6 upp mellan de fyra studieorterna.

Helt nya utbildningslokaler

Studieort Jönköping ska ge en utbildning med samma innehöll och höga kvalitet som Linköpings universitet.  Jönköping kan också från 2020 erbjuda helt nya utbildningslokaler i en ny huskropp intill sjukhusets huvudbyggnad.

– Det är fint att lokalerna finns så centralt på sjukhuset eftersom läkarprogrammet är starkt integrerat i vårdens dagliga verksamhet, säger Staffan Hägg.

Inför starten i januari 2019 håller Region Jönköpings län och dess akademi för hälsa och vård, Futurum, att planera för den nya utbildningsorganisationen.

Tio adjungerade lektorer ska rekryteras som ansvariga för de olika terminsvisa kurserna, och många andra medarbetare kommer att engageras för specifika lärar- och instruktörsuppdrag.

Fyra lektorer leder

Fyra kliniska lektorer kommer att leda läkarprogrammets verksamhet i Jönköping.

– Vårt huvuduppdrag är att ge patienterna en god vård. Samtidigt ska vi undervisa och bedriva forskning. Det innebär att det blir attraktivt att arbeta i Region Jönköpings län, säger Karin Åkesson, och en av de kliniska lektorerna.

Hon ska leda verksamheten tillsammans med läkarkollegorna Oliver Seifert och Jan-Erik Karlsson och ytterligare en klinisk lektor som ska rekryteras.

"Utveckla och förbättra"

–  Kombinationstjänster ger en bra möjlighet att utveckla och förbättra den kliniska verksamheten, utbildningen och forskningen, säger Oliver Seifert. Läkarutbildningen leder också till mer forskning. Studenter som först gör sina vetenskapliga arbeten och sedan fortsätter att forska, ger snöbollseffekt.

Studieort Jönköping kommer att samarbeta intensivt med Linköpings universitet och de övriga studieorterna, och viss del av undervisningen kommer att ske gemensamt.

Läs mer:
Läkarprogrammet vid Linköpings universitet – studieort Jönköping

Karin och Oliver ska leda arbetet med läkarutbildningen - studieort Jönköping