Presskontakter

Kontakta gärna presstjänst eller någon av kommunikatörerna.

Pressinformation efter olyckshändelser

Pressinformation från akutmottagningarna

Om pressinformation från akutmottagningarna

Presstjänst, Region Jönköpings län

Vardagar klockan 8–16.30
036-32 40 30
press@rjl.se
(Öppnas varje helgfri vardag)

Diarium

036-32 40 61, 32 40 62
regionen@rjl.se

Kontaktcenter (växel)

010-241 00 00

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@rjl.se
(Öppnas varje helgfri vardag)

Kommunikationsdirektör

Christina Jörhall 036-32 40 40 070-532 40 44 christina.jorhall@rjl.se

Verksamhetsområdenas presskontakter

Kirurgisk vård

Susanne Kewley, kommunikationschef
036-32 10 26
070-382 10 26
susanne.kewley@rjl.se

Medicinsk vård

Helena Dovier, kommunikationschef
010-24 470 34
0702-81 66 12
helena.dovier@rjl.se

Psykiatri och rehabilitering
Medicinsk diagnostik

Vesna Papacikic, kommunikationschef
036-32 23 38
070-682 23 38
vesna.papacikic@rjl.se

Folktandvården

Annica Ekberg, kommunikationschef
036-32 53 31
070-670 61 25
annica.ekberg@rjl.se

Verksamhetsstöd och service

Christine Sundin, kommunikationschef
036-32 45 97
070-217 82 46
christine.sundin@rjl.se

Utbildning och kultur

Kristina Ögren, kommunikatör
036-32 45 21
070-699 47 32
kristina.ogren@rjl.se