Nyheter och pressmeddelanden

Pressinbjudan 3 maj 2017 i Varberg: Skandinaviskt initiativ mot fästingburna infektioner

ScandTick Innovation är ett av de största pågående forskningsprojekten för att minska fästingrelaterade infektioner hos människor och djur. Onsdagen den 3 maj 2017 presenteras flera av delprojekten vid ett möte i Varberg. Medierna är välkomna att lyssna och intervjua forskarna.

Barn- och ungdomshälsan erbjuder KBT-behandling via nätet

Sara Elofsson, teamsamordnare och Lena Lindsten, specialistpsykolog på barn- och ungdomshälsan, BUH, i Huskvarna, står i en korridor.

Region Jönköpings läns barn- och ungdomshälsa, BUH, kan nu erbjuda ungdomar med lindrig till måttlig ångestproblematik KBT-behandling via Internet, som ett alternativ till besök hos behandlare.

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården

Mats Osbeck vid dator

Möjligheten till digitala vårdmöten växer snabbt i Sverige. Tillgängligheten och smidigheten att inte behöva ta sig till ett fysiskt möte är några av fördelarna. Återbesök i form av ett digitalt vårdmöte förväntas bli vanligt i såväl primärvård som specialistvård.

Anna Trinks blev Årets digitala ledare

Kvalitetsregistret Senior Alert hjälper vårdgivare i hela Sverige att förebygga ohälsa bland äldre patienter. För registerhållare Anna Trinks vid Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utvecklings- och förbättringsarbete, gav det pris som Årets digitala ledare vid Jönköpingsgalan lördag 22 april 2017.

Pressinbjudan 27 april 2017: Invigning av Smålandsstenar vårdcentrum

Nybyggda Smålandsstenar vårdcentrum invigs torsdag 27 april 2017.

Familjecentralerna lockar till studiebesök

Tummen upp för hur ni organiserar er och styr verksamheten, säger Anna Meurling Alriksson, verksamhetschef för för- och grundskolorna i Helsingsborgs stad, till Martina Larsson, vårdenhetschef barnhälsovården och Lina Johannesson, biträdande vårdenhetschef och samordningsbarnmorska i kvinnohälsovården. Fredag 21 april fick de visa två familjecentraler för en grupp från Helsingborgs stad.

Familjecentraler, där Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet samarbetar, är en tydlig strategi i Jönköpings län. Därför får familjecentralerna i Jönköpings län ta emot studiebesök från andra orter i Sverige som vill utveckla sin verksamhet.

Lägst andel trycksår hos patienter i Region Jönköpings län

Åtta procent av de inneliggande patienterna i Region Jönköpings län har trycksår enligt vårens nationella mätning. Det är en procentenhet lägre än 2016 och bästa resultatet i en jämförelse av Sveriges 21 landsting och regioner.

Ny kunskap om kombination av läkemedel i palliativa cancervården

Helga Hagman, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har forskat om strategier för kombination av läkemedel och underhållsbehandling vid spridd tjocktarms- och ändtarmscancer. Nu är man så kallade biomarkörer på spåret.

Överläkare Helga Hagman, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, visar i sin avhandling att ett stort forskningsprojekt är så kallade biomarkörer på spåret. De kan visa vilka patienter med spridd cancer i tjocktarm/ändtarm som har nytta av antikroppsläkemedel i den palliativa, lindrande, behandlingen.

Amalya gör praktik hos sin habilitering

Amalya Baghdasaryan har en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum i Eksjö för att få hjälp för sin neuromuskulära sjukdom. Men hon har också fått testa på yrket som vårdadministratör under en tre veckor lång praktik, arbetsplatslärande, under årskurs två på gymnasiets handels- och administrationsprogram.

När Amalya Baghdasaryan för fyra år sedan flyttade från Armenien till Eksjö med sin familj, inleddes en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum och behandling för hennes muskelsjukdom. När det var dags för gymnasiets arbetsplatspraktik var det naturligt för henne att välja Habiliteringscentrum.

Ingen diskriminering i barnmorskemålet

Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon av samvetsskäl inte kan delta i abortvården. Arbetsdomstolen (AD) avslår barnmorskans krav på skadestånd.

Tyst minut klockan 12.00 måndag 10 april 2017

För att hedra offren från fredagens attentat i Stockholm, och tillsammans manifestera mot terror och våld kommer en tyst minut att hållas klockan 12.00 måndagen den 10 april 2017.

Pressinbjudan 7 april 2017: Telias planerade förändringar i telenätet i Jönköpings län

Region Jönköpings län inbjuder politiker och tjänstemän för länets kommuner samt Länsstyrelsen, till informations- och diskussionsmöte om Telias planerade förändringar i telenätet.

Nu kommer provsvaren i journalen via nätet

Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från april 2017 är det nu möjligt att även se svaren på blodprover och senare i vår röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Nässjö vårdcentrum – många kompetenser samlade under ett tak

Välkommen till Nässjö vårdcentrum!  Jan Petersén, fastighetsförvaltare på regionfastigheter, konstaterar att en rad olika mottagningar inom specialistsjukvården nu finns samlade på samma område i Nässjö.

På nya Nässjö vårdcentrum finns en rad mottagningar inom specialistsjukvård, förskola och annan verksamhet. Närheten mellan hälso- och sjukvården och de kommunala verksamheterna ger möjlighet till samverkan och ett helhetsgrepp kring vård och omsorg.

Vilken framtid har de regionala järnvägarna?

Störningar och sänkta hastigheter är vardag för den svenska tågtrafiken. De regionala järnvägarna är särskilt utsatta. Om inget görs hotas de på sikt av nedläggning. Nu uppvaktar politiker från Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen riksdagsledamöter i frågan.

Maria Ekholm får vetenskapliga priset 2016 för forskning om bröstcancer

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, får Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016 för sin studie om långtidsbehandling efter hormonberoende bröstcancer.

Maria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har i sin forskning visat den betydelse som läkemedlet Tamoxifen har vid behandling av hormonberoende bröstcancer. Ett arbete som gör henne till mottagare av Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016.

Lördag 8 april 2017: AT-läkarna på Värnamo sjukhus blir nalledoktorer för en dag

1177-nallen Tryggve springer hand i hand med två glada barn i skolåldern

Lördag den 8 april 2017 klockan 10-13 kommer AT-läkarna på Värnamo sjukhus att på eget initiativ vara nalledoktorer. Barn, nallar och föräldrar hälsas välkomna!

4 april 2017: Lyssna på regionfullmäktiges möte

Idag tisdag 4 april 2017 sammanträder regionfullmäktige i Rosensalen i Jönköping.

Pressinbjudan 5 april 2017: Seminarium om könsstympning av flickor

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder i samarbete med Strategigrupp barn och unga, Resursteam Heder samt Barndialogen in till en dag om könsstympning av flickor och kvinnor.

Årsredovisning 2016: Många glädjeämnen när året summeras

Tre glada, kvinnliga medarbetare på medicinkliniken

Högt förtroende för vården, Sverigeförhandling om höghastighetståg, goda insatser i asylmottagandet och beslut om stora investeringar i hälso- och sjukvården. Det är ett händelserikt år som tecknas i årsredovisningen för Region Jönköpings län 2016.

Pressinbjudan 3 april 2017: Invigning av familjecentralen i Vaggeryd

Måndag 3 april 2017 invigs den helt nyrenoverade familjecentralen i Vaggeryd.

Nu kommer Arbetsmarknadskunskap till Jönköpings län

Tre elever och lärare och lärare diskuterar vid ett bord.

Nu ska arbetsmarknaden in på schemat i skolan. Region Jönköpings län startar i höst en förstudie under tre månader tillsammans med länets näringsliv och kommuner.

Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen

Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där de småländska länen Jönköping, Kronoberg och Kalmar samt Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

EU på schemat för Gislaveds gymnasielärare

Sohpia El Masry med gymnasieelever runt ett bord

Onsdag 22 mars 2017 lär sig 160 lärare på Gislaveds gymnasium mer om EU-frågor för att kunna lära vidare till eleverna. Medverkar gör bland annat välkända journalisten Annika Ström Melin.

Ökad delaktighet och större trygghet för höft- och knäplastikopererade

Tomas Elvingsson tar sig ner i ortopedklinikens trapphus på Höglandssjukhuset coachad av sjukgymnast Karin Henning. Detta är ett av målen för alla höft- och knäplastikopererade.

När Tomas Elvingsson opererade sin vänstra höft i november 2015, åkte han hem efter fyra dagar. När höftleden på höger sida byttes i februari 2017 skrevs han ut dagen därpå. Detta som ett resultat av Höglandssjukhusets utveckling av vårdprocessen för höft- och knäplastikoperationer.

Snabbt bredband i 62 procent av länets hushåll

tre personer gräver ned bredbandskabel på en åker med hjälp av spade och grävmaskin

I Jönköpings län har nu 62 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband, 100 Mbit/s, en ökning med nära 6 procent sedan 2015. I Värnamo är siffran nära 86 procent, medan snittet för riket är drygt 73 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2016.

Pressinbjudan tisdag 21 mars 2017: En öppen mötesplats för alla unga

Fritiden har stor betydelse för unga i alla åldrar. Många unga uppger att fritiden är det som ger livet mest mening. De flesta kommuner erbjuder öppen fritidsverksamhet, men centralt är att unga måste känna sig inkluderade för att vilja delta.

Pressinbjudan 23 mars 2017: Informationsträff i Eksjö kring Parkinson

På temat ”tillsammans är man mindre ensam” bjuder Parkinsonteamet på Höglandssjukhuset och Parkinsonförbundet in till en informationsträff på Höglandssjukhuset.

Kjell Ivarsson - ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård

Kjell Ivarsson har utsetts till ny sjukvårdsdirektör för verksamhetsområdet Kirurgisk vård.

Pressmeddelande: Färsk kyckling innebär en ökad risk för magsjuka orsakad av Campylobacter

Sedan i augusti i fjol har antalet sjukdomsfall av den allmänfarliga sjukdomen Campylobacter ökat dramatiskt i hela Sverige och även i Jönköpings län. Campylobacter är en bakterie som är den vanligaste orsaken till bakterierelaterad magsjuka i Sverige.

Pressinbjudan: Kulturting 11 mars 2017

Årets Kulturting har temat ”Regional kulturplan 2018-2020”. På programmet står information och presentation av arbetet med den nya regionala kulturplanen.

Arbetsintegrerande sociala företag i länet ska utvecklas

I Jönköpings län finns det ett tiotal arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som erbjuder anställning till människor som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Region Jönköpings län genomför nu en satsning för att utveckla och bredda företagens verksamhet i syfte att skapa fler anställningar.

Pressinbjudan 10 mars 2017: Strategi och samverkan för framtidens hälsa

Sverige behöver en sammanhållen och långsiktig strategi för framtidens hälsa som omfattar hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg samt skola och utbildning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inleder nu arbetet med strategin tillsammans med kommuner, landsting och regioner.

Studie visar starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt

Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi, har i en stor undersökning av hjärtan funnit ett tydligt samband mellan övervikt och hjärtsvikt, slutsatser han nu presenterar på en konferens i kardiologi i Washington.

Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. En förklaring är att övervikt leder till minskad pumpförmåga hos hjärtat. Det visar en studie som presenteras i Washington i mars, genomförd av forskare i Jönköping och Linköping.

Förhandskopior på Trafikverkets åtgärdsvalsstudier släppta

Trafikverket har nu släppt förhandskopior på två åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er) för höghastighetssträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö.

Teater blir nyckeln till svenska samhället

De är nyanlända i Sverige från Syrien och har teater som ett gemensamt och stort intresse. Sommaren 2016 spelade de i ”På Flykt” i Munksjön. Nu är Muhamad Nizar Alhambo, Abdulhadi Akkad, Rita Janbossian och Hakim Aldibo med i Romeo & Julia på Smålands Musik&Teater, och ser teatern som en viktig nyckel för att utveckla språket och integreras i samhället.

De har kommit till Sverige från Aleppo i Syrien under de senaste två åren. Teater har blivit nyckeln för dem till det svenska språket och samhället. De fyra ingår nu i den tjugo personer stora ensemble som spelar Shakespeares klassiska drama Romeo & Julia på Smålands Musik och Teater.

Justerbart grytunderlägg gav pris som Årets UF-företag

Ellen Hermansson, Johanna Boij, Hanna Petersson och Freja Ingvall på Stora Segerstad naturbrukscentrum, startade företaget  We bake your cake, där de har närproducerade råvaror och tar upp beställningar bland annat via Facebook-sida. Kokostosca och cornflakeskakor är mest populärt.

Ett justerbart grytunderlägg som går att plocka isär för minimal plats i kökslådan. Det är affärsidén för UF-företaget Trivet+, som resulterade i priset Årets UF-företag, när 236 unga företagare samlades till entreprenörmässa på Elmia i Jönköping 2 mars 2017.

Nu startar Pollenkollen 2017!

Kvinna mäter pollenhalten på sjukhusets tak.

När biomedicinska analytikern Marita Skarstedt kliver upp på taket till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är det ett säkert vårtecken: Det är dags att mäta pollenhalten!

Elevernas berättelser samlade i storslagen sagobok

Två kvinnor på scen visar sagoboken.

Har du hört sagan om kungen som gick i kognitiv beteendeterapi? Eller den om United States of Pepparkakor? Dessa och många andra fascinerande berättelser finns nu samlade i en helt ny sagobok, skapad av tredje-, fjärde- och femteklasser från hela Jönköpings län.

Nya perspektiv på årets mikrosystemfestival

Gruppbild på fem personer på Mikrosystemfestivalen.

För att möta framtidens behov behövs nya tankesätt och infallsvinklar i hälso- och sjukvården. Perspektiv är därför temat när Qulturum, Region Jönköpings län, för 14:e året arrangerade Mikrosystemfestival med deltagare från 14 länder, som bland annat fick höra hur den digitala världen kan hjälpa människor till bättre hälsa.

Pressmeddelande: Stort intresse för trafik- och infrastrukturfrågor

Frågor kring infrastruktur och trafikering är högaktuella, både på nationell och regional nivå. Region Jönköpings län arrangerar torsdag 2 mars 2017 en konferens om infrastruktur och trafikering, och över hundra deltagare är anmälda.

Delaktighet och stöd på akuten

Patienterna i länet ger överlag ett gott betyg till besöken på akutmottagningarna i Jönköpings län. Framför allt upplevs möjligheten till involvering och delaktighet i vården som god, liksom det emotionella stödet. Det visar Sveriges Kommuners och Landstings senaste nationella patientenkät.

Ja till strategi för oberoende av inhyrd personal

Regionstyrelsen antog den 28 februari 2017 den nationella strategin för oberoende av inhyrd personal. Samtidigt arbetar Region Jönköpings län brett och målmedvetet vidare med att genomföra och utveckla tidigare beslutad handlingsplan.

Pressmeddelande: Jönköpings läns litteratur kartlagd

I den färska rapporten ”Mellan bildningsförakt och litteraturpassion” är det nu kartlagt hur litteratur skapas i Jönköpings län. I rapporten beskrivs även problem och utvecklingsförslag.

Pressinbjudan: Perspective – tillsammans bygger vi framtidens hälso– och sjukvård

Den 1-2 mars 2017 arrangerar Region Jönköpings län den internationella kliniska Mikrosystemfestivalen i Jönköping, med deltagare från tolv nationer. Årets tema är perspektiv.

Pressmeddelande: Konferens inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, 28 februari - 1 mars 2017

Rehabkoordinatorns funktion inom sjukskrivningsprocessen har de senaste åren uppmärksammats. Bland annat vill regeringen vill etablera en ny yrkesgrupp inom vården, och utreder nu formerna för hur rehabkoordinatorn ska kunna fungera som en spindel i nätet och stötta sjukskrivna på vägen tillbaka till arbete.

Antibiotikaförskrivningen i länet lägre än rikssnittet

Antibiotikaförskrivningen i Jönköpings län låg under 2016 på samma nivå som 2015, 294 recept per 1000 invånare, men lägre än riksgenomsnittet på 318 recept. Nationellt ökar förskrivningen till barn, i Jönköpings län bara bland äldre barn, 7-19 år.

Tio nya standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården 2017

Onsdagen 15 februari 2017 startade fem standardiserade vårdförlopp och resterande fem startar 15 mars i Region Jönköpings län.

Pressinbjudan 24 februari 2017: Gamla rötter, nya röster - Demokratisoppa med Ann-Christine Jungar om populism i Europa och världen

Ann-Cathrine Jungar är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, och forskar om högerpopulistiska partier i Europa med särskilt fokus på Norden. Fredag 24 februari medverkar hon i föreläsningsserien Demokratisoppa.

Pressinbjudan 25 februari 2017: Nytt stipendium till två konststuderande från länet

Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson är de första konststuderande som får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, en ny stiftelse som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendiet är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.

Pressmeddelande: Stor satsning på länets järnvägsnät

I en gemensam avsiktsförklaring med Trafikverket bidrar Region Jönköpings län med sam- och medfinansiering på 500 miljoner kronor till investeringar i länets järnvägsnät. Detta för att stärka förutsättningarna att få in viktiga satsningar i Trafikverkets kommande förslag till nationell transportplan. Det är innebörden i det förslag som regionfullmäktige nu ska besluta om.

God konkurrenskraft hos länets företag

Aktiebolagen i Jönköpings län har god konkurrenskraft konstaterar Magnus Johansson på analysföretaget Bisnode. Onsdag 22 februari presenterade han sin omfattande analys av länets företag för näringslivschefer, planerings- och utredningsansvariga i kommuner, företrädare för branschorganisationer, med flera.

Näringslivet i Jönköpings län har god tillväxt och lönsamhet. Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år, 2010-2015.

Eksjö och Värnamo nya studieorter för sjuksköterskeutbildningen

Nu ska vi bli sjuksköterskor! Julia Jonsson, Jenny Edman, Josefin Faust och Ulrika Krantz bor alla på Höglandet och har därför valt Eksjö som studieort när de nu läser till sjuksköterskor. På Campus I 12 tar bland annat utvecklingsledare Eva Klangbeck (i bakgrunden) hand om dem.

Hälsohögskolan i Jönköping kan nu för första gången på många år erbjuda sjuksköterskeutbildning med både Eksjö och Värnamo som studieorter, genom samarbete med respektive kommun. Det ger möjlighet för blivande sjuksköterskor att delvis läsa på hemmaplan.

Pressinbjudan22 februari 2017: Rapport om länets näringsliv presenteras

Näringslivet i Jönköpings län har god konkurrenskraft och tillväxt. Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år.

Pressmeddelande 20 februari 2017: Avtal skrivs med entreprenör för ny byggnad på Länssjukhuset Ryhov

Måndag den 20 februari 2017 har regionfastigheter tecknat avtal med byggföretaget NCC om byggnation av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter, intill Länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad.

God tillgång till vård i Jönköpings län

Invånarna i Jönköpings län är mycket nöjda med vården. Det visar den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern, som publiceras idag. Vården i länet får överlag höga betyg av de 1000 personer som deltagit i undersökningen under 2016 och ligger i topp jämfört med övriga landet.

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Läkarprogrammet, studieort Jönköping, kommer att ha sina lokaler i ett nybyggt hus intill Länssjukhuset Ryhov, med inflyttning i januari 2020.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

15 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län

Lärare i svart t-shirt visar verktyg för ung tjej i vit lurvig tröja

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 15 yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder att ytterligare 850, totalt 2700 personer, från och med hösten 2017 har möjligheten att utbildas inom yrken som är högt efterfrågade av näringslivet i vårt län.

Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Pressmeddelande: Välfärdsutredningen – ett slag mot små vårdaktörer och idéburna organisationer

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) saknar de mindre vårdaktörernas perspektiv och fokus på välfärdstjänsternas kvalitet. Delbetänkandet bidrar dessutom till att försämra förutsättningarna för småföretag och idéburna organisationer i Jönköpings län, genom ökad administration och vinstbegränsningar. Det menar majoriteten i regionfullmäktige som ställer sig bakom regionstyrelsens yttrande, där utredningens förslag avstyrks.

Hälsoskolan lär asylsökande och nyanlända svensk hälso- och sjukvård

Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka.

De kommer från bland annat Irak, Syrien och Eritrea, men bor numera på Öxnehaga i Huskvarna. Varje måndag träffas de i kyrkan för att fika, promenera, träna svenska, hålla andakt och umgås. Dessutom får de lära sig om hälso- och sjukvård när asyl- och integrationsteamet från Region Jönköpings län håller hälsoskola.

Hälsocafé - mötesplats för hälsa och livskvalitet

Hjärtats hus, ett av de hälsocaféer som träffas på Ryhovs herrgård, är en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra initiativtagarna Marie Steen och Maggie Målevik.

Hälsocafé är en mötesplats för patienter och närstående där man själv kan skapa nätverk och få stöd att påverka sin hälsa och livskvalitet. Det är tanken med satsningen som Region Jönköpings län gör i gränslandet mellan hälso- och sjukvården och andra samhällsaktörer.

Pressmeddelande: Jönköpings län först ut i Regiondialog med Sverigeförhandlingen

Företrädare från näringsliv och organisationer i Jönköpings län samlades 2 februari 2017 för att framtidsspana tillsammans med Sverigeförhandlingen och Region Jönköpings län.

Många utredningar och rapporter har gjorts om höghastighetsjärnvägen. Nu vill Sverigeförhandlingen och Region Jönköpings län få in fler röster om framtida möjligheter med de nya stambanorna. Torsdag 2 februari 2017 samlades representanter från bland annat näringsliv, turism och utbildning för att prata om de positiva effekter som höghastighetstågen kan ge, både nationellt och i Jönköpings län.

Samarbetsavtal för att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör och Malin Olsson, regionråd i Region Jönköpings län, skrev tillsammans med Francisca Herodes från Business Sweden under det treåriga samarbetsavtal som ska leda till fler utländska investeringar i Jönköpings län.

Torsdag 2 februari 2017 skrev Region Jönköpings län och länets 13 kommuner ett samarbetsavtal med Business Sweden i syfte att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län.

Succé för e-tjänster i barnhälsovården

sjuksköterska mäter huvudomfång med måttband på bebis

Det senaste halvåret har antalet vårdnadshavare som upptäckt barnhälsovårdens e-tjänster ökat markant. Många föräldrar använder e-hälsotjänsterna för att se sina bokningar och andelen som loggar in för att boka om en besökstid har ökat med 265 procent.

Turné för att locka AT-läkare till Region Jönköpings län

De besöker nu läkarprogrammen på sju orter i landet för att locka AT-läkare till Region Jönköpings län. Åsa Sjögren, HR-konsult, Eksjö, Värnamo, Martin Peraic, AT-läkare Värnamo, Lovisa Hermansson, AT-läkare, Jönköping, Pia Bolmgren Svensson, HR-konsult, Värnamo, Marina Möller, AT-samordnare samt Ozan Aricak, AT-läkare Eksjö.

Läkare som gör sin 21 månader långa AT-tjänstgöring är en viktig del i det långsiktiga rekryteringsarbetet. Just nu är HR-konsulter och AT-läkare i Region Jönköpings län ute på AT-turné till sju lärosäten i Sverige för att berätta hur AT–tjänstgöringen ser ut i Region Jönköpings län.

Regionfullmäktige 7 februari 2017

Handlingar till regionfullmäktiges sammanträde 7 februari 2017 har publicerats under Demokrati:

Smålands Litteraturfestival 2017

Helgen 4-5 februari 2017 arrangeras Smålands Litteraturfestival, SmåLit, för andra gången.

Pressmeddelande: Region Jönköpings län ska bli oberoende av hyrpersonal

Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. Regionstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom den nationella strategin och ett brett och målmedvetet arbete pågår för att nå målet om att bli oberoende av hyrpersonal inom Region Jönköpings län.

Pressmeddelande: Bra verksamhet och stabil ekonomi 2016 ger goda förutsättningar att möta framtiden

– Länets invånare kan glädja sig åt ännu ett år med bra verksamhet i Region Jönköpings län, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande. Med årets resultat i ryggen fortsätter vi att driva på utvecklingen av vår hälso- och sjukvård, investeringar i infrastruktur och satsningar på regional utveckling. Vi står väl rustade att fortsätta framtidsbygget mot Sveriges fjärde tillväxtregion och landets bästa hälso- och sjukvård.

Pressinbjudan 2 februari 2017: Nytt samarbetsavtal för att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner tecknar ett samarbetsavtal med Business Sweden i syfte att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län. Avtalet tecknas 2 februari 2017.

Kulturrådet ökar anslaget till Region Jönköpings län

färgstark kvällsbild på konstinstallation av av konstnären Carl Michael von Hausswolff i Jönköping. Rött ljus som strålar ut genom fönster i parkeringshuset Automobilpalatset.

Kulturrådet uppmärksammar Region Jönköpings läns arbete och ökar anslaget med 1,5 miljoner kronor. Totalt får regionen cirka 32,4 miljoner kronor vid årets fördelning.

Nya sjuksköterskor får omfattande introduktion i yrkeslivet

Annika Fritzon anställdes som sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov under 2016, och uppskattar det omfattande introduktions- och utvecklingsprogram som hon och hennes kollegor får för en bra start i yrkeslivet.

Region Jönköpings län har infört ett omfattande introduktions- och utvecklingsprogram på totalt 20 heldagar för alla nyutexaminerade sjuksköterskor som anställs. Här får de möjlighet att träna praktiskt på olika kliniska moment som möter dem i yrkeslivet och växa in i sin yrkesroll.

Från 1 februari 2017: Enklare tillgång till förskrivna livsmedel

Nu förbättras möjligheten att beställa och få leverans av livsmedel för speciella medicinska ändamål och tillbehör. Med de nya rutinerna görs beställningen genom hjälpmedelscentralen, samtidigt som beställaren kan få råd av dietister.

Öppna jämförelser 2016 – Region Jönköpings län i topp

Öppna jämförelserna visar mycket goda resultat för Region Jönköpings län, flera ligger i topp bland Sveriges regioner/landsting. Socialstyrelsens rapporter, som kom förra veckan, visar bland annat att invånarna har stort förtroende för vården – primärvården har högsta värdet i Sverige. När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer kvalitetsjämförelser inom 16 hälso- och sjukvårdsområden är Region Jönköpings län bland de allra bästa.

Ny handledningsmodell ger jämbördigt lärande

Ferisa Basic, sjuksköterska på medicin- och geriatrikkliniken avdelning  C, Länssjukhuset Ryhov, är handledare för både Lisa Riberth och Ebba Nordfors när de är ute på sin första verksamhetsförlagda utbildning under termin tre. Genom den här modellen lär de inte bara av sin handledare utan också av varandra.

När Ferisa Basic, sjuksköterska på medicinkliniken avdelning C, Länssjukhuset Ryhov, kliver in i sin roll som handledare, är det med två sjuksköterskestudenter samtidigt. Peer-learning (jämbördigt lärande) har visat sig ha flera fördelar för både handledare och studenter.

Dags att nominera till årets Klimatpris!

Illustration över miljö med ängar, djur, människor, hus, bilar, vindkraftverk.

Förra året tog Vätterhem emot Klimatpriset inför 500 personer under Klimatkvällen! Nu är det dags att ta reda på vilka som ska vara med och tävla om priset i år. Det är dags att börja nominera.

1177 – kvalificerad vård på telefon och webb

Ingrid Petrell och Kerstin Askevik-Karlsson är två av medarbetarna på 1177 Vårdguiden som ger länsinvånarna kvalificerade medicinska råd. Många gånger handlar det om råd om egenvård, eller hänvisning till rätt vårdnivå.

Till 1177 Vårdguiden kan du ringa dygnet runt för att få medicinsk bedömning utifrån de symptom du har och den oro du känner. Sjuksköterskorna på 1177 kan ge råd om egenvård, eller hänvisa vidare till rätt vårdnivå.

Pressinbjudan 26 januari 2017: 250 utbildas om nya rekommendationer för barnvaccination

Torsdag 26 januari 2017 kommer bland andra bloggaren Gunnar Roland Tjomlid till en utbildningsdag i Jönköping/Huskvarna om barnvaccinationer. Omkring 250 personer deltar.

Framtidens vårdmedarbetare rekryterades på karriärdag

Caroline Widell Hagman, HR-konsult på Medicinsk vård och sjuksköterskorna Lisa Eriksson, Emma Ejebring och Matilda Utterberg på Länssjukhuset Ryhov berättade bland annat om sjuksköterskeyrket och det omfattande introduktions- och utvecklingsprogram som alla nya sjuksköterskor får på 20 dagar för att få en trygg start i yrket.

På Hälsohögskolan i Jönköping utbildas många av morgondagens medarbetare i hälso- och sjukvården. Tisdag 24 januari 2017 fick de möjlighet att träffa tänkbara arbetsgivare som berättade om alla de intressanta och spännande arbeten som de kan erbjuda.

Pressmeddelande: Vårdplatser - ett gemensamt ansvar med patienten i fokus

Situationen på Länssjukhuset Ryhov är för tillfället ansträngd då det saknas vårdplatser.

Tävla om Årets innovation i Jönköpings län

Har du årets innovation i Jönköpings län? Sök då det nyinstiftade priset som hyllar kreativa idéer.

Har du en bra idé som kan bli en ny produkt? Var då med i tävlingen ”Årets innovation i Jönköpings län” med möjlighet att gå vidare till nationella SKAPA-priset.

Specialistmödravårdsmottagning öppnar på Höglandet

Kvinnor på Höglandet med komplicerade graviditeter har nu fått en ny mottagning för specialistmödravård på kvinnokliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö med samlad kompetens.

Pressmeddelande: Bra verksamhet och stabil ekonomi 2016 ger goda förutsättningar att möta framtiden

– Länets invånare kan glädja sig åt ännu ett år med bra verksamhet i Region Jönköpings län, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande. Med årets resultat i ryggen fortsätter vi att driva på utvecklingen av vår hälso- och sjukvård, investeringar i infrastruktur och satsningar på regional utveckling. Vi står väl rustade att fortsätta framtidsbygget mot Sveriges fjärde tillväxtregion och landets bästa hälso- och sjukvård.

23 januari 2017: Nu fungerar IT och telefoni på Habo vårdcentral som vanligt igen

Problemen med IT och telefoni som påverkade verksamheten på Habo vårdcentral har åtgärdats.

Driftstörning IT och telefoni, Habo vårdcentral 23 januari 2017

Felsökning pågår. Mottagningen är öppen som vanligt, men driftstörningen kan innebära lite längre väntetider för patienterna.

Stipendier till avgående studenter på Hälsohögskolan

Malin Sundh, Jessica Bjurman, Lena Yousif och Rafet Krasniqi fick stipendier för bästa uppsats i omvårdnad och socialt arbete, medan Meja Svanberg fick stipendium som bästa student, när Hälsohögskolan i Jönköping hyllade avgående elever fredagen den 20 januari 2017.

Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.

Flimmercafé ger trygga och informerade patienter

Lars Hermansson i Vetlanda, drabbades av förmaksflimmer sommaren 2015, och uppskattar deltagandet i flimmercafé, där han passade på att servera kaffe till deltagarna.

Under fyra träffar på Höglandssjukhuset i Eksjö har patienter med förmaksflimmer och deras närstående fått mer kunskap om sjukdomen. Satsning på flimmercafé är ett exempel på sjukvårdens arbete med att få informerade, delaktiga och trygga patienter.

Värnamo sjukhus i topp bland landets sjukhus

Vi är i topp i landet! Marianne Johansson, biträdande verksamhetschef, kirurgkliniken, Lisbeth Edvinsson, vårdenhetschef, förlossningen, Malin Sandholst, biträdande vårdenhetschef, medicin- och geriatrikkliniken, samt Marita Holm Löv, vårdutvecklare på psykiatriska kliniken, jublade tillsammans med andra medarbetare på Värnamo sjukhus över den fina placeringen i Dagens Medicins årliga jämförelse.

Värnamo sjukhus placerar sig på andra plats bland landets mellanstora sjukhus när tidningen Dagens Medicin för femte gången gör sin årliga ranking av resultaten vid landets sjukhus. Alla tre sjukhusen i Jönköpings län finns bland de tolv bästa. Länssjukhuset Ryhov, som varit etta fyra år i rad kom i år på sjätte plats och Höglandssjukhuset på tolfte plats.

Grattis Värnamo sjukhus!

Bild på en bukett tulpaner.

För femte året i rad utser Dagens Medicin Sveriges bästa sjukhus i tre olika klasser – och i år placerade sig Värnamo sjukhus på andraplats bland de mellanstora sjukhusen. Stort grattis!

Självhjälpsgrupper breddinförs i Jönköpings län

Två personer går på en stig med ryggarna mot kameran

Livet går inte alltid på räls. Sjukdom, smärta, separation, arbetslöshet eller stress är några situationer när livet kan kännas tungt. Då kan det vara viktigt att träffa andra människor med liknande erfarenheter att dela sina tankar och känslor med. Därför startar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper.

Malin Bengnér – ny smittskyddsläkare för Jönköpings län

Infektionsläkaren Malin Bengnér blir 1 mars 2017 ny smittskyddsläkare i Jönköpings län, med uppgift att driva arbetet kring smittskyddsfrågor och vårdhygien, och bevaka utvecklingen i omvärlden. Arkivbild.

1 mars 2017 tillträder Malin Bengnér som ny smittskyddsläkare för Jönköpings län efter Peter Iveroth, som då går i pension.

Slutspurt för vaccination mot influensa

Influensan fortsätter att sprida sig över landet, men om du skyndar dig hinner du ändå få ett bra skydd mot säsongens influensa. Det är särskilt viktigt att du som över 65 år eller ingår i någon annan riskgrupp vaccinerar dig.

Människor med psykossjukdom får stöd för sin somatiska hälsa

Fredag förmiddag på Vråengården i Värnamo. Friskvårdsgruppen träffas för att cykla – i Provence! Detta är en av flera fysiska aktiviteter som Värnamo kommun kan erbjuda invånare med psykiska funktionsnedsättningar.

Människor med psykossjukdom har kraftigt förhöjd risk för sämre somatisk hälsa. Därför fokuserar psykosmottagningen på Värnamo sjukhus även på den fysiska hälsan vid det årliga läkarbesöket. Stödet för livsstilsförändringar finns bland annat i kommunens verksamhet med sysselsättning och boendestöd.

Öppenvården blir avgiftsfri från 85-årsdagen

Från 1 januari 2017 blir öppenvården avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre. Det är en av flera ändringar av patientavgifter från årsskiftet.

Finns hjälp att söka för den som är utsatt för våld

Det är ofta höga förväntningar på en storhelg. Samtidigt kan den slita på relationer och risken för våld ökar, vilket innebär en anspänning för både vuxna och barn. Våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt, materiellt eller sexuellt. För både den som utövar våld och den som utsätts finns hjälp att få.

Inför en storhelg som jul och nyår är förväntningarna ofta höga. Men det finns också de som bävar för en lång helg som tär på relationen och som kan leda till våld. För den som utövar våld, eller är utsatt för våld, finns hjälp att få.

Sprututbytesmottagningen har 55 inskrivna besökare

Efter ett halvårs verksamhet har sprututbytesmottagningen i Jönköping nu 55 personer inskrivna. Therese Olsson, sjuksköterska, Margareta Petersson, kurator, Helen Danielsson, sjuksköterska och Mikael Carlsson, ansvarig överläkare, ser till att personer som injicerar narkotika kan byta till rena sprutor och kanyler.

Efter ett halvårs verksamhet har sprututbytesmottagningen vid infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, 55 personer inskrivna som injicerar narkotika och regelbundet kommer för att byta till rena sprutor och kanyler.

Lusten för språk väcks i tidig ålder

En av många uppgifter för barnhälsovården är att arbeta med barns språkutveckling och väcka läslust. Föräldrar kan få tips om bra böcker att läsa för barnen, både hos barnhälsovården och hos länets folkbibliotek. Här är det Sara Friman, distriktssköterska på bvc-mottagningen, Familjecentralen i Gränna, som tipsar om Språklust.

Att tidigt väcka lusten för språk är betydelsefullt. Därför ger barnhälsovården i Region Jönköpings län tips och inspiration till föräldrar i samband med hälsobesöket när barnet är 10 månader gammalt.

Bäst i klassen i forskning på jobbet

Flest anställda inom vården som forskar och mest satsade forskningskronor. Region Jönköpings län ligger i topp när Dagens Medicin inventerar hur regioner och landsting ger anställda möjligheten att forska på arbetstid. Av de regioner som inte har universitetssjukhus, ges vårdanställda i Region Jönköpings län störst utrymme att komma igång med forskning.