Nyheter och pressmeddelanden

Stipendier till avgående studenter på Hälsohögskolan

Malin Sundh, Jessica Bjurman, Lena Yousif och Rafet Krasniqi fick stipendier för bästa uppsats i omvårdnad och socialt arbete, medan Meja Svanberg fick stipendium som bästa student, när Hälsohögskolan i Jönköping hyllade avgående elever fredagen den 20 januari 2017.

Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.

Flimmercafé ger trygga och informerade patienter

Lars Hermansson i Vetlanda, drabbades av förmaksflimmer sommaren 2015, och uppskattar deltagandet i flimmercafé, där han passade på att servera kaffe till deltagarna.

Under fyra träffar på Höglandssjukhuset i Eksjö har patienter med förmaksflimmer och deras närstående fått mer kunskap om sjukdomen. Satsning på flimmercafé är ett exempel på sjukvårdens arbete med att få informerade, delaktiga och trygga patienter.

Värnamo sjukhus i topp bland landets sjukhus

Vi är i topp i landet! Marianne Johansson, biträdande verksamhetschef, kirurgkliniken, Lisbeth Edvinsson, vårdenhetschef, förlossningen, Malin Sandholst, biträdande vårdenhetschef, medicin- och geriatrikkliniken, samt Marita Holm Löv, vårdutvecklare på psykiatriska kliniken, jublade tillsammans med andra medarbetare på Värnamo sjukhus över den fina placeringen i Dagens Medicins årliga jämförelse.

Värnamo sjukhus placerar sig på andra plats bland landets mellanstora sjukhus när tidningen Dagens Medicin för femte gången gör sin årliga ranking av resultaten vid landets sjukhus. Alla tre sjukhusen i Jönköpings län finns bland de tolv bästa. Länssjukhuset Ryhov, som varit etta fyra år i rad kom i år på sjätte plats och Höglandssjukhuset på tolfte plats.

Grattis Värnamo sjukhus!

Bild på en bukett tulpaner.

För femte året i rad utser Dagens Medicin Sveriges bästa sjukhus i tre olika klasser – och i år placerade sig Värnamo sjukhus på andraplats bland de mellanstora sjukhusen. Stort grattis!

Självhjälpsgrupper breddinförs i Jönköpings län

Två personer går på en stig med ryggarna mot kameran

Livet går inte alltid på räls. Sjukdom, smärta, separation, arbetslöshet eller stress är några situationer när livet kan kännas tungt. Då kan det vara viktigt att träffa andra människor med liknande erfarenheter att dela sina tankar och känslor med. Därför startar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper.

Malin Bengnér – ny smittskyddsläkare för Jönköpings län

Infektionsläkaren Malin Bengnér blir 1 mars 2017 ny smittskyddsläkare i Jönköpings län, med uppgift att driva arbetet kring smittskyddsfrågor och vårdhygien, och bevaka utvecklingen i omvärlden. Arkivbild.

1 mars 2017 tillträder Malin Bengnér som ny smittskyddsläkare för Jönköpings län efter Peter Iveroth, som då går i pension.

Slutspurt för vaccination mot influensa

Influensan fortsätter att sprida sig över landet, men om du skyndar dig hinner du ändå få ett bra skydd mot säsongens influensa. Det är särskilt viktigt att du som över 65 år eller ingår i någon annan riskgrupp vaccinerar dig.

Människor med psykossjukdom får stöd för sin somatiska hälsa

Fredag förmiddag på Vråengården i Värnamo. Friskvårdsgruppen träffas för att cykla – i Provence! Detta är en av flera fysiska aktiviteter som Värnamo kommun kan erbjuda invånare med psykiska funktionsnedsättningar.

Människor med psykossjukdom har kraftigt förhöjd risk för sämre somatisk hälsa. Därför fokuserar psykosmottagningen på Värnamo sjukhus även på den fysiska hälsan vid det årliga läkarbesöket. Stödet för livsstilsförändringar finns bland annat i kommunens verksamhet med sysselsättning och boendestöd.

Öppenvården blir avgiftsfri från 85-årsdagen

Från 1 januari 2017 blir öppenvården avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre. Det är en av flera ändringar av patientavgifter från årsskiftet.

Finns hjälp att söka för den som är utsatt för våld

Det är ofta höga förväntningar på en storhelg. Samtidigt kan den slita på relationer och risken för våld ökar, vilket innebär en anspänning för både vuxna och barn. Våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt, materiellt eller sexuellt. För både den som utövar våld och den som utsätts finns hjälp att få.

Inför en storhelg som jul och nyår är förväntningarna ofta höga. Men det finns också de som bävar för en lång helg som tär på relationen och som kan leda till våld. För den som utövar våld, eller är utsatt för våld, finns hjälp att få.

Sprututbytesmottagningen har 55 inskrivna besökare

Efter ett halvårs verksamhet har sprututbytesmottagningen i Jönköping nu 55 personer inskrivna. Therese Olsson, sjuksköterska, Margareta Petersson, kurator, Helen Danielsson, sjuksköterska och Mikael Carlsson, ansvarig överläkare, ser till att personer som injicerar narkotika kan byta till rena sprutor och kanyler.

Efter ett halvårs verksamhet har sprututbytesmottagningen vid infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, 55 personer inskrivna som injicerar narkotika och regelbundet kommer för att byta till rena sprutor och kanyler.

Lusten för språk väcks i tidig ålder

En av många uppgifter för barnhälsovården är att arbeta med barns språkutveckling och väcka läslust. Föräldrar kan få tips om bra böcker att läsa för barnen, både hos barnhälsovården och hos länets folkbibliotek. Här är det Sara Friman, distriktssköterska på bvc-mottagningen, Familjecentralen i Gränna, som tipsar om Språklust.

Att tidigt väcka lusten för språk är betydelsefullt. Därför ger barnhälsovården i Region Jönköpings län tips och inspiration till föräldrar i samband med hälsobesöket när barnet är 10 månader gammalt.

Bäst i klassen i forskning på jobbet

Flest anställda inom vården som forskar och mest satsade forskningskronor. Region Jönköpings län ligger i topp när Dagens Medicin inventerar hur regioner och landsting ger anställda möjligheten att forska på arbetstid. Av de regioner som inte har universitetssjukhus, ges vårdanställda i Region Jönköpings län störst utrymme att komma igång med forskning.

Läkare anmäls till IVO för bristande kvalitet och säkerhet

En utredning av en läkares arbete vid ortopedkliniken på Värnamo sjukhus visar att det finns skäl att anmäla läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bakgrunden är brister i patientsäkerhet och kvalitet.

Barn förbereds inför vårdbesöket med bildspel och filmer

Samma innehåll som på 1177.se finns hos barhälsovården, med ett tågset med vagnar fyllda med de moment som ska gås igenom vid hälsobesöket. Barnet får flytta över innehållet i takt med att undersökningen görs.

Förberedda barn är nyckeln till att ett hälsobesök i barnhälsovården eller undersökning i sjukvården ska gå smidigt. Därför tar Region Jönköpings län fram bildspel och filmer på 1177.se som tydligt visar vad som väntar barnet vid besöket och tipsar om materialet i samband med kallelser.

Färdiga specialistläkare firades i Värnamo

Värnamo sjukhus firade sina färdiga specialistläkare. Fr.v: Karlo Mihovilovic, Ana Jakir, Boglarká Balinth, Chrusostomos Papastergios, Sherwan Zindraou, Laila Azemovic och Ida Höglund. Jacob Hultdin och Hamdan Abbas saknades vid firandet.

Att utbilda blivande specialistläkare är en viktig del i den långsiktiga kompetensförsörjningen för hälso- och sjukvården. Under 2016 har tio läkare på Värnamo sjukhus blivit färdiga specialister och hyllades därför i samband med sjukhusets julfirande och show.

Läkemedelsgenomgångar i primärvården ger tryggare patienter - och kvalitetspris

Ann-Charlotte Mattsson, apotekare och Angela Eckerby, enhetschef, på Rosenlunds vårdcentral, konstaterar att det är stora vinster med att göra läkemedelsgenomgångar för de patienter som har många läkemedel. Ann-Charlotte är nu den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra liv, med tjänstgöring på Rosenlunds vårdcentral och Rosenhälsan i Huskvarna.

Konsumtion av ett stort antal läkemedel, polyfarmaci, kan skapa många problem kopplade till läkemedel. Men en aktiv genomgång av läkemedelslistor kan minska problemen, visar en studie vid fyra vårdcentraler i Region Jönköpings län. En studie som resulterade i kvalitetspris.

Stor satsning på strategiska utvecklingsprojekt

Ett center för forskning och ett lärande nätverk inom samskapande i hälsa och välfärd. Samt en satsning på ledarskapsutveckling i Småland i syfte att främja innovativitet. Det är två av flera strategiska utvecklingsprojekt på totalt 20 miljoner kronor för länets utveckling och tillväxt som nämnderna som verkar för regional utveckling i Region Jönköpings län behandlade på sina sista sammanträden för 2016, tisdagen den 13 december.

Seminarium om nyckeln till arbete för nyanlända

Mariana Morosanu, ordförande för Integrera Mera, Peter Johansson, regional utveckling och Indira Liesto, verksamhetschef geriatriska kliniken, avslutade seminariet med en paneldebatt där de konstaterade att nyckeln till arbete bland annat är språket, förståelse för varandras kulturer och att alla aktörer samordnar sig.

Språket, förståelse för varandras kulturer och samordning mellan olika aktörer är några viktiga faktorer för att nyanlända ska få en lyckad integration i Sverige. Region Jönköpings läns projekt ”Nyckeln till arbete” arrangerade seminariedag för att ge kunskap om kulturella skillnader.

Förbättringsarbeten presenterades på Utvecklingskraft primärvård

”Café för äldre” kallar Gislehälsan i Gislaved sin satsning på social samvaro för de äldre, kombinerat med ökad kunskap i egenvård för att skapa tryggare invånare. För det fick Helen Nordwall, sjuksköterska, Ahmad Kassem, läkare och Heike Porath, distriktssköterska, ta emot utmärkelsen ”Primärvårdens utvecklingsstjärna 2016”.

På vårdcentralerna i Jönköpings län pågår ständiga förbättringsarbeten. Under konferensen Utvecklingskraft primärvård, torsdagen den 8 december 2016, var det dags för redovisning genom att berätta om erfarenheter och ge inspiration till varandra – på temat ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.

Pressmeddelande: 22 miljoner kronor i nya EU-medel till Jönköpings län

Nu står det klart att fyra projekt beviljas 22 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond, ERUF. Projekten, som handlar om hållbart resande, sociala innovationer och innovationsidéer inom vård och omsorg, ägs och drivs alla av aktörer i Jönköpings län.

Ny bröstmottagning invigdes i Region Jönköpings län

Jag är så imponerad och så glad för alla medsystrar som får ta del av dagens resurser, säger Ann-Stina Håkansson från bröstcancerföreningen Victoria, som höll i det rosa invigningsbandet tillsammans med regionråd Mia Frisk när Rebecka Ruderfors Malterling, sektionsledare för bröst- och endokrinkirurgi, klippte invigningsbandet.

Bröstcancerverksamheten i Region Jönköpings län är sedan hösten 2015 samlad på Länssjukhuset Ryhov. Under 2016 infördes också standardiserade vårdförlopp. Fredagen den 9 december 2016 var det dessutom dags för att inviga helt nya och ändamålsenliga lokaler.

Nya samarbeten med näringslivet i det regionala forskningsprogrammet

Data mining, gjuteriteknik och kundanpassning av produkter. Nu har beslut fattats om vilka tre forskningsprojekt som ska vara med i tredje omgången av det regionala forskningsprogrammet, som drivs i samverkan mellan Region Jönköpings län, Jönköping University och näringslivet.

Träff om återhämtningsinriktad psykiatri

Det behövs fler personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa för att hjälpa till med utveckling av den psykiatriska vården och omsorgen. Måndag 12 december arrangeras en träff för alla intresserade på Ryhovs herrgård i Jönköping.

KBT-behandling erbjuds via internet

Vårdcentralerna i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via Internet, ett alternativ som kan innebära fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

Primärvården i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet vid bland annat ångest, depression och sömnproblem. Ett alternativ som innebär fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

Familjecentralen Rosenlund en satsning på barnen och familjerna

Fyra verksamhetsben, innebär fyra band att knyta ihop vid invigningen, för Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, Kirurgisk vård, Karl Gudmundsson, socialdirektör, Andreas Sturesson (KD) kommunalråd och Mia Frisk (KD), regionråd.

Torsdag 8 december 2016 invigdes Familjecentralen Rosenlund i Jönköping, den tionde i ordningen i Jönköpings kommun, som innebär en träffpunkt för barn och föräldrar i det geografiska upptagningsområdet.

Pressmeddelande: Vrigstad läkarmottagning blir en del av Vårdcentralerna Bra Liv

Vibe och Torbjörn Ramberg äger och driver Vrigstad läkarmottagning sedan många år. De känner nu att det är dags att lämna ifrån sig ansvaret för verksamheten.

Stor satsning för att förbereda utveckling av idéer inom vård och omsorg

Det finns gott om olika innovationsidéer inom vård och omsorg. I januari 2017 inleder Almi Företagspartner tillsammans med Region Jönköpings län, länets kommuner, Jönköpings University och länets näringsliv en stor satsning för att utveckla en arena där idéer ska granskas och analyseras med målet att sedan nå marknaden.

Ny röntgenutrustning ökar tillgängligheten till avancerade undersökningar

Många röntgenundersökningar sker i dag med datortomograf, CT (bilden). Nu planerar Region Jönköpings län för att också investera i PET/CT, röntgenundersökning med hjälp av radioaktiva isotoper. Utrustningen ska vara på plats på Länssjukhuset Ryhov i slutet av 2017, och blir den andra i sydöstra sjukvårdsregionen efter Universitetssjukhuset i Linköping. Satsningen i Region Jönköpings län innebär att patienterna inte längre behöver åka till Linköping för undersökning.

Region Jönköpings län ska investera i en röntgenutrustning, PET/CT, som genomför undersökningar med hjälp av radioaktiva isotoper. Det innebär att patienterna inte längre behöver åka till Universitetssjukhuset i Linköping för att få denna avancerade undersökning.

Pressinbjudan 9 december 2016: Region Jönköpings län inviger ny bröstmottagning

På fredag 9 december 2016 öppnas dörrarna till den nybyggda bröstmottagningen. Sedan februari 2016 är bröstcancervården i Region Jönköpings län samlad på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Etiskt forum om hur nyanländas hälsa kan stödjas

Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, föreläste på etiskt forum, inbjuden av Region Jönköpings läns etikråd och dess ordförande Margaretha Stenmarker.

Hur kan etik och mänskliga rättigheter vara ett verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med nyanlända familjer? Det var ämnet när Region Jönköpings län arrangerade etiskt forum fredagen den 2 december 2016 med rubriken ”Mellan det förflutna och framtiden – hur kan vi stödja nyanländas hälsa?”.

Pressmeddelande: Gemensamt krav på utbyggnad av väg 40

En fyra mil lång sträcka mellan Ulricehamn och Jönköping är allt som saknas för att sammanlänka Sveriges två största städer med motorväg. Nu höjer region- och kommunpolitiker rösten för att den trafiktäta och störningskänsliga flaskhalsen måste åtgärdas. Idag lämnas en omfattande utredning kring vägstråkets brister över till infrastrukturminister Anna Johansson.

Pressinbjudan 8 december 2016: Invigning av familjecentralen på Rosenlund, Jönköping

Torsdag den 8 december 2016 invigs den nya familjecentralen på Rosenlund i Jönköping. På familjecentralen samlas kvinnohälsovård, barnhälsovård, kurator och öppen förskola.

God julklapp till sommarens sjuksköterskor

Tre personer med glada miner håller upp adventskalendrar

Nu är det hög tid för sjuksköterskestudenter att söka sommarjobb inom Region Jönköpings län. Det var full fart när regionen var på plats på Hälsohögskolan i Jönköping för att uppvakta blivande sjuksköterskor med en tidig julklapp.

Vrigstad samhällsförening får folkhälsopriset 2016

Stolta pristagare. Mats Carlsson, Jessica Olsson, Mathilda Backstig och Jan Johansson, är glada styrelsemedlemmar i Vrigstad samhällsförening, som konstaterar att Vrigstadandan får invånarna att må bra.

I Vrigstad samarbetar ett stort antal aktörer för att skapa aktiviteter som gör skillnad för invånarnas liv och hälsa. Det gör Vrigstad samhällsförening till mottagare av Region Jönköpings läns folkhälsopris 2016.

Elektroniska remisser testas

Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län testar just nu elektroniska remisser i ett gemensamt pilotprojekt. Den här veckan skickar Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Länssjukhuset i Kalmar de första elektroniska remisserna för vissa patienter med blodsjukdomar till Universitetssjukhuset i Linköping.

Dreamhack en arena för långsiktigt rekryteringsarbete

Natalie Brandberg, Toni Johansson och Johanna Dahlberg från Högskolans hälsosektion, representerade i Region Jönköpings läns monter tillsammans med bland andra Maria Haveland från folkhälsa och sjukvård.

På Dreamhack Winter på Elmia i Jönköping 24-26 november 2016 samlas tiotusentals ungdomar för att umgås och spela. Därför är det en viktig arena för Region Jönköpings län att berätta om morgondagens rekryteringsbehov, men också informera om bland annat säker sex, folkhälsa och EU-kunskap.

Lättvårdsambulans utökar resurserna i Jönköpings län

Detta är en ambulans för transporter där det samtidigt finns ett vårdbehov, säger ambulanssjuksköterska Thomas Håkansson, en av dem som bemannar Region Jönköpings läns första lättvårdsambulans.

1 december 2016 tas en lättvårdsambulans i drift i Region Jönköpings län. Den innebär ett resurstillskott, i första hand avsedd för patienter som behöver flyttas mellan olika vårdenheter och som har ett vårdbehov under resan.

Många aktörer diskuterade utveckling av länets attraktionskraft

Konferensen Attraktionskraft bjöd på flera parallella seminarier, om utveckling genom projekt, hur länets attraktionskraft som arbetsgivare kan öka och samlärande och förnyelse.

Drygt 250 utvecklingsengagerade människor från hela länet samlades på Jönköping University onsdag 23 november 2016 för att lyssna och prata om besöksnäring, kompetensförsörjning, olika aspekter av hållbarhet och utvecklingsfrågor.

Ny webbplats ska stärka utvecklingen i länet

Johanna Sjöström, strateg, regional utveckling och Sven-Åke Svensson, projektledare kommunikation, står på scenen och klipper bandet för den nya utvecklingswebben.

Att arbeta med regional utveckling kräver flexibilitet och bra koll på vad som händer i omvärlden, både på nära håll och långt utanför landets gränser. Med en ny webbplats blir det nu lättare att få en samlad bild av utvecklingen i Jönköpings län, följa utvecklingen och hitta andra i länet att samverka med.

Folkhögskolorna anpassar sig till dagens utbildningsbehov

Så här draperas en provdocka! Sara Rehn, Karlshamn, Lisa Jacobsson, Norrköping och Dario Komliemnovic, Stockholm, tittar hur kurskamraten Adina Johannesson-Mörk från Uppsala arbetar. De läser på textilakademin, Värnamo Folkhögskola.

Omkring 400 deltagare får varje år utbildning vid Region Jönköpings läns två folkhögskolor, Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola i Nässjö. I år firar de 140 år, vilket gör dem till några av landets äldsta folkhögskolor. Här finns ett stort utbud av utbildningar och nya satsningar som ”snabbspår i svenska” för utlandsutbildad vård- och tandvårdspersonal.

Pressinbjudan 25 november 2016: Visning av lättvårdsambulansen

Fredag den 25 november klockan 10.00-11.00 visar vi den nya lättvårdsambulansen som är en ny vårdnivå inom ambulanssjukvården i Region Jönköpings län.

Pressinbjudan 23 november 2016: Attraktionskraft – konferens om regional utveckling i Jönköpings län

Onsdag den 23 november samlas länets utvecklingsaktörer på konferensen Attraktionskraft – en dynamisk mötesplats där framtidssatsningar, utmaningar och lärande exempel på hållbarhet och utveckling står i fokus.

Smålands trävecka ska ge inspiration till unga

Småland har en stark träindustri. Träregion Småland har till uppgift att lyfta fram den verksamhet som finns, med fokus på inredning och möbler. Nu startar Smålands Trävecka.

Allt från enmanssnickerier till internationella storföretag, utbildning och spjutspetsforskning. Denna vecka pågår Smålands Trävecka, som lyfter fram all den verksamhet som finns i Träregion Småland.

Antibiotika kan rädda liv – när det används på rätt sätt

Antibiotika bara när det behövs! Just nu kan du se filmen om hur du inte ska göra när du släcker små bränder. Samma sak gäller för antibiotika – det tunga artilleriet ska bara användas när egenvårdsråd och tålamod inte hjälper mot besvären. Det är Region Jönköpings län som står bakom filmen, som ingår i kampanjen för att skapa förståelse för att använda antibiotika på rätt sätt.

Vid vissa infektioner är antibiotika effektiv och ibland en livsnödvändig behandling. Vid andra helt onödigt. Antibiotika ska bara användas när det behövs – det är budskapet i kampanjen från Region Jönköpings län som nu startar och pågår under någon vecka.

Sverigeförhandlingen inleder regiondialog

Modernt höghastighetståg som färdas genom sommarlandskap

Jönköpings län är självklart med när Sverigeförhandlingen inleder ett dialogarbete för att beskriva de positiva effekter som nya stambanorna för höghastighetståg kan ge. Hur påverkas samhället och medborgarna när de nya höghastighetstågen börjar rulla? Vilka nya utvecklingsmöjligheter ser olika intressenter?

Anneli Huhtimo är Årets handledare

Anneli Huhtimo, skötare på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, tar emot utmärkelsen Årets handledare 2016 av Per Gradén, ledamot i VO-College nationella råd och ordförande i utnämningen av Årets handledare 2016.

Anneli Huhtimo kombinerar sitt arbete som skötare på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, med att även vara övergripande samordnare för arbetsplatsförlagt lärande, APL, som vård- och omsorgselever gör på sjukhusets olika kliniker. För det belönas hon som Årets handledare 2016 av Föreningen Vård- och omsorgscollege.

Psykiatriveckan ökar kunskapen om psykisk ohälsa

Johan Thuresson och sambon Helena Asp-Adolfsson berättade under psykiatriveckan om hur livet förändrades efter en svår trafikolycka. Vägen tillbaka är lång och har förstås påverkat hela familjen.

Höglandets psykiatrivecka pågår 14-18 november 2016 och firar i år tioårsjubileum. Årets tema ”Livets resa” innehåller en rad föreläsningar och vänder sig till patienter, närstående, medarbetare i sjukvården samt allmänheten.

Pressinbjudan 18 november 2016: Elfordonspool för den förtätade staden

Välkommen till pressträff på fredag 18 november klockan 10.30–11.30 när vi presenterar det unika projektet GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden.

Pressinbjudan: Studiebesök på bygget av hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö

Bygget av hus 37 är i full gång - just nu pågår markarbeten och arbete med grundkonstruktion. Vi vill ge media möjlighet att ställa frågor och få intressanta fakta i kombination med en rundvandring på bygget. Ciceroner blir Silvan Haglund, lokalplanerare, Kjersti Sollien Fyhr, lokal samordnare för Höglandssjukhuset i Eksjö samt byggprojektledare Stefan Lundin.

Färre recept på receptfritt

Istället för att skriva ut receptfria läkemedel, kommer läkarna inom Region Jönköpings län oftare än tidigare att hänvisa till apotekens receptfria läkemedel för egenvård.

Underleverantörsmässan: Företagare fick stöd för sina exportidéer

Glenn Wilander, VD för Qtech Group i Anderstorp, ansökte till Pitch it! och fick presentera sin exportplan för såväl publik som jury på Elmia subcontractor, en idé som juryn beslutade ska få en affärsutvecklingscheck.

I samband med underleverantörsmässan på Elmia fördelade Region Jönköpings län och Tillväxtverket så kallade affärsutvecklingscheckar bland företag som har exportidéer. Jan Roesen, marknadsansvarig på Gislavedsföretaget OptoComp.GVAB var en av dem som deltog i Pitch it! för att presentera sin idé inför publik och jury – vilket gav resultat!

Ett län som satsar på kultur

Politiker och tjänstemän från Region Jönköpings län och representanter från regionala kulturverksamheter träffar den 9 november 2016 Statens Kulturråd för att diskutera storleken på det statliga bidrag som Jönköpings län årligen får från Kulturrådet till regional kulturverksamhet.

Höglandets psykiatrivecka firar 10 år: ”Livets resa” årets tema

En teckning som föreställer två barn

14-18 november 2016 är det dags för Höglandets psykiatrivecka, en vecka som i år arrangeras för tionde gången! Här erbjuds patienter, närstående, medarbetare i sjukvården samt allmänheten ett stort utbud av föreläsningar, i år på temat ”Livets resa”.

Pressinbjudan: Höglandets psykiatrivecka firar 10 år

14–18 november 2016 är det dags för Höglandets psykiatrivecka, en vecka som i år arrangeras för tionde gången! Här erbjuds patienter, närstående, medarbetare i sjukvården samt allmänheten ett stort utbud av föreläsningar, i år på temat ”Livets resa”.

Pressinbjudan: Välkommen till Transtorsdagar – om trans och att få vara sig själv

10, 17 och 24 november 2016 arrangerar Region Jönköpings län och Sensus föreläsningar om trans och att få vara sig själv. Föreläsningarna riktar sig till både allmänheten och personal inom vården.

Start för vaccination mot influensa i Jönköpings län

Jag tål ägg och jag tar inte blodförtunnande Varan, konstaterar smittskyddsläkare Peter Iveroth när han inför influensasprutan går igenom hälsoformuläret med distriktssköterska Anette Albertsson och vårdenhetschef Ann-Karin Nilsson på Rosenlunds vårdcentral.

Nu startar vaccinationen mot årets säsongsinfluensa. Förra året vaccinerade sig 60 procent av länsinvånarna över 65 år, vilket var bäst i Sverige. I år är målet att nå 65 procent.

Patienterna nöjda med standardiserat förlopp i cancersjukvården

Majoriteten av de patienter i Jönköpings län som utretts och behandlats för cancersjukdom enligt ett nytt standardiserat vårdförlopp, SVF, är nöjda med den vård de fått och tycker att tiden till behandlingsstart varit rimlig. Det visar en nationell patientenkät, som Regionala cancercentrum i samverkan presenterade torsdag 3 november 2016.

Nu kan du följa ditt barns tillväxtkurva på nätet

BHV-skötersa mäter ett barns huvudomfång

Idag gör vi som föräldrar allt fler ärenden via nätet – allt från att handla leksaker till att följa skolarbetet. Även inom barnhälsovården går den digitala utvecklingen framåt och sedan oktober 2016 kan du som har barn födda 2011 eller senare följa ditt barns tillväxtkurva i journalen via nätet på 1177.se.

Pressinbjudan 7 november 2016: Nybliven 65-åring vaccineras mot årets influensa

På onsdag 9 november 2016 startar den nationella kampanjen för att få så många som möjligt i riskgrupperna att vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

Nytt europeiskt nätverk träffas i Jönköping för att utveckla hälso- och sjukvården

Utvecklingsdirektör Göran Henriks, berättade för övriga medlemmar i IHI Health Improvement Alliance Europé har Region Jönköpings län arbetar med olika hälso- och sjukvårdsfrågor.

Hur ska vi möta framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården? Det diskuterar ett 50-tal sjukvårdsledare från ett tiotal länder i Europa under två dagar i Jönköping, under det första mötet i nya nätverket IHI Health Improvement Alliance Europe.

Pressmeddelande: Toppresultat för energi, antibiotika och återvinning i ny miljöundersökning

En stor sänkning av energianvändningen, effektiv återvinning av avfall och låg andel förskrivning av antibiotika. Det är några av Region Jönköpings läns goda resultat i rapporten ”Öppna jämförelser för miljöarbetet i landsting och regioner” från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som presenteras torsdagen den 3 november 2016.

Pressmeddelande: På väg mot Sveriges fjärde tillväxtregion i budget 2017

Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård, ekonomi och utvecklingsarbete är i topp bland Sveriges landsting och regioner. Det är tack vare ett strategiskt arbete, goda medarbetare och ansvarsfulla beslut.

Stor glädje hos årets kultur- och arbetsstipendiater

Sångerskan och skådespelaren Amy Deasismont och konstnären Emelie Berglund kom hem till Jönköping på tisdagskvällen 1 november 2016, när det var dags att ta emot årets kultur- och arbetsstipendier.

Sångerskan och skådespelaren Amy Deasismont och konstnären Emelie Berglund fick ta emot Region Jönköpings läns kulturstipendium respektive arbetsstipendium 2016 på vardera 50 000 kronor i samband med regionfullmäktiges sammanträde tisdag 1 november 2016.

Pressinbjudan 1 november 2016: Träffa Jönköpings läns kultur- och arbetsstipendiater

Tisdag 1 november 2016 delar regionfullmäktige ut årets kultur- och arbetsstipendier. Det sker i samband med regionfullmäktigemiddagen i Kulturhuset Spira. Medierna hälsas välkommen till Kulturhuset Spira klockan 19.10 för att träffa stipendiaterna.

Pressinbjudan 28 oktober 2016: Tenhults naturbruksgymnasium examinerar 13 trädgårdselever

Sedan i januari har Tenhults naturbruksgymnasium, i samverkan med Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet i Kalmar/Kronoberg, genomfört en arbetsmarknadsutbildning som vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. På fredag 28 oktober är det dags för examen.

Regionfullmäktige 1–2 november 2016

Nu finns handlingarna till fullmäktige publicerade på webbplatsen.

Sveriges bästa program för hållbar utveckling?

Pojke äter äpple

Höjd andel ekologiska livsmedel, egen produktion av förnybar energi och ett fossilfritt resande i tjänsten. Det är några av målen i programmet för hållbar utveckling som regionstyrelsen beslutade om vid sitt möte den 26 oktober 2016. Styrelsen föreslår dessutom regionfullmäktige att avsätta 30 miljoner kronor till investeringar för egen produktion av 3 GWh (gigawatt-timmar) förnybar energi.

Gemensam insats för bättre väg mellan Sveriges två största städer

I dag är det endast 44 kilometer av vägen mellan Stockholm och Göteborg som inte har motorvägsstandard, sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn. De båda kommunerna agerar nu tillsammans med Region Jönköpings län för att få in väg 40 i kommande objektsplan. På fredag den 28 oktober 2016 bjuds även andra aktörer in för att tycka till.

Regionstyrelsen 25 oktober 2016

Nu finns beslut i korthet publicerade.

Pressmeddelande: Allt fler sjuka av campylobakter

Allt fler drabbas av campylobakter-infektion, som man kan få när kycklingkött inte hanteras på rätt sätt. Under september och oktober 2016 smittades omkring 130 personer i Jönköpings län av bakterien. Det är mer än dubbelt så många som september – oktober 2015.

Högt betyg för det nära ledarskapet i årets undersökning om medarbetarskap och säkerhet

Nu presenteras resultaten från medarbetarskap- och säkerhetsenkäten 2016. Undersökningen har besvarats av 7 353 medarbetare inom Region Jönköpings län, vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 81 procent. I utfallet märks bland annat goda resultat för ledarskap, som sticker ut även i nationell jämförelse. På förbättringssidan återfinns frågor kring tempo och återhämtning samt samarbete mellan enheter.

Deltagarrekord när Svenskt Smärtforum arrangeras i Jönköping

Gunilla Brodda Jansen, specialist på smärtproblematik, och Jan Burensjö, verksamhetschef på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Jönköpings län, konstaterar att de 450 deltagarna får lära sig mycket om behandling och forskning kring smärta under Svenskt Smärtforum.

Den 20-21 oktober 2016 arrangeras Svenskt Smärtforum på Kulturhuset Spira i Jönköping, där omkring 450 deltagare diskuterar den senaste forskningen och behandlingsmetoderna för smärtproblematik.

Välkommen till psykiatrins vecka 24–28 oktober 2016!

24–28 oktober 2016 hälsar psykiatriska kliniken i Värnamo allmänheten välkomna till information och dialog kring psykisk ohälsa. Första tillfället är på biblioteket i Gnosjö och därefter på biblioteken i Gislaved och Skillingaryd. Sista tillfället blir i aulan på Värnamo sjukhus.

Regionstyrelsen 25 oktober 2016

Nu finns handlingarna till regionstyrelsens sammanträde publicerat på Demokrati – Politik, möten och handlingar.

Nya sjuksköterskor får stöd av erfaren mentor

Linnéa Sjöfors, Nimco Farah, Petronella Pohto och Linnéa Karlsson är nyanställda sjuksköterskor på medicin- och geriatriska kliniken, Värnamo sjukhus, under 2016. För att få en bra start i yrkeslivet har de nu den erfarna sjuksköterskan Birgitta Johansson som mentor.

En sjuksköterska som är ny i yrket behöver då och då hjälp och stöttning i sitt arbete. På Värnamo sjukhus prövas nu ett mentorskap där en rutinerad kollega hjälper nyutexaminerade sjuksköterskor att utvecklas i sin yrkesroll.

Körsimulator i körkortsbedömningen testas i sydöstra sjukvårdsregionen

Arbetsterapeut Elisabet Toorell på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, demonstrerar körsimulatorn medan fysioterapeut Agneta Siebers följer resultatet.

Kan en körsimulator vara ett stöd för sjukvården i den svåra och känsliga trafikmedicinska bedömningen av lämpligheten att köra bil? En test på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping är ett av många exempel på samverkansprojekt i sydöstra sjukvårdsregionen mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län.

Pressmeddelande: De små barnens språklust i nytt fokus

Forskningen visar att om små barn får stöd och stimulans av sitt språk, har det betydelse för barnets läsförmåga i skolåldern. Därför lanserar Region Jönköpings län nu Språklust.

Pressinbjudan 20 oktober 2016: Svenskt Smärtforum tar upp migrationsstress

Den 20-21 oktober 2016 arrangeras Svenskt Smärtforum på Kulturhuset Spira i Jönköping, där omkring 450 deltagare kommer att diskutera den senaste forskningen och behandlingsmetoderna för smärtproblematik.

Framsteg i forskningen kring sällsynt diagnos

Vid en träff i Rom i nätverket för  ektodermal dysplasi fick en fransk flicka med den ärftliga och sällsynta diagnosen påvens välsignelse.

I oktober 2016 deltog övertandläkare Birgitta Bergendal från Jönköping i ett internationellt möte i Italien om den ärftliga diagnosen ektodermal dysplasi, ED. Vid besöket fick hon och representanter för patientföreningar från en rad länder även möta påven på Petersplatsen.

Lokala matproducenter möter handlare och krögare på Elmia

Sveriges mest innovativa matregion! Det är målet när Grönt kluster Jönköpings län nu arbetar med att utveckla den lokala livsmedelsproduktionen.

Sveriges mest innovativa matregion! Det är målet för ”Grönt kluster Jönköpings län”, satsningen på att utveckla den lokala livsmedelsproduktionen. Ett tillfälle är en matmässa under Elmia Lantbruk 20 oktober då lokala producenter och förädlare av livsmedel ska möta tänkbara kunder – handlare och krögare.

Infrastrukturproposition om nya stambanor

Regeringen presenterade 11 oktober 2016 sin proposition 2016/17:21 ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”.

Region Jönköpings län får pris för minskat utsläpp av koldioxid

Marcus Robèrt på CERO, delade ut priset för minskade utsläpp av koldioxid till Therese Silvander, Energikontor Norra Småland och Stefan Simmeborn , processansvarig Klimatsmart region, Region Jönköpings län.

Från 2012 till 2016 har Region Jönköpings län minskat utsläppen av koldioxid vid arbetspendling och tjänsteresor. Det ger ett förstapris när organisationen CERO, Climate and economic research in organisations, hyllar den offentliga verksamhet som lyckats bäst med att minska utsläppen.

Konst och lantbruk möts i ljudkonstverk

En kvinna promenerar på ett växande fält, med en traktor i bakgrunden

När lantbrukare Hans Lundberg på Järstorps prästgård utanför Jönköping sätter sig på traktorn på söndag, blir gödningen av höstraps ett ljudkonstverk. Konstnären Johanna Byström Sims översätter landskapets gröna färg till ljud i “The Background Noise of the World”.

Gravida som röker erbjuds stöd för en rökfri graviditet

En mamma ligger på rygg med sitt barn på magen.

”Vårt mål är att du ska vara tobaksfri – ta chansen till ett friskare liv redan idag”. Det budskapet riktar kvinnohälsovården i Region Jönköpings län till gravida kvinnor som röker eller snusar, och erbjuder såväl motiverande samtal som remiss till tobaksavvänjare för professionellt stöd.

Pressinbjudan: Konferensen Kultur för äldre med Bodil Jönsson

Onsdag 12 oktober arrangeras konferensen Kultur för äldre, med bland annat praktiska exempel genom workshops hur man med hjälp av alla skatter som finns i våra arkiv, bibliotek och museum kan möjliggöra för seniorer och personal att vara kreativa och jobba med minnen och berättande.

Stor satsning på framtidens hållbara resande

Inom fastighetssektorn har arbetet med energieffektivisering kommit långt. Men när det gäller transporter finns ännu mycket kvar att göra. Det är bakgrunden till den nära fyra år långa satsning på ett mer hållbart resande som nämnden för trafik, infrastruktur och miljö den 11 oktober beslutade att avsätta 4,5 miljoner kronor till.

Nytt program för hållbar utveckling

Region Jönköpings län har tagit fram ett nytt program för hållbar utveckling för perioden 2017–2020. Programmet innehåller vision, mål och åtgärder för hur vi bidrar till en hållbar utveckling och ett bra liv i en attraktiv region.

Standardiserade vårdförlopp ger tydlighet i cancersjukvården

Folkmusikern Jan Axelsson med dragspel

Han blev gradvis tröttare och tröttare. En dag i mars 2016 gick det inte längre. Folkmusikern Jan Axelsson, 74 år, sökte vård och fick diagnosen cancer i tjocktarmen. Han är en av cirka 2 000 patienter i Jönköpings län som hittills utretts med standardiserat vårdförlopp, SVF, som innebär kortare väntetider och en tydlighet i varje steg.

Region Jönköpings län startar pilotprojektet ”dubbelt skydd”

Dubbelt skydd, alltså både kondom och annat preventivmedel, är budskapet till ungdomar i Jönköpings län, förmedlat på bland annat ”dörrhängare”.

Kondom + annat preventivmedel ger skydd mot både oönskade graviditeter och könssjukdomar – alltså dubbelt skydd. Det är budskapet i ett pilotprojekt i Region Jönköpings län med både ungdomar och skolsköterskor som målgrupp.

Pressmeddelande: Budget 2017 - Vi bygger för framtiden

Tack vare ett strategiskt arbete, goda medarbetare och ansvarsfulla beslut befinner sig Region Jönköping läns hälso- och sjukvård, ekonomi och utvecklingsarbete i topp bland Sveriges landsting och regioner. Sektorn står inför stora utmaningar framöver med ökad specialisering inom sjukvården, stora investeringsbehov, integration och en befolkning med större förväntningar och behov. Region Jönköpings län har påbörjat det förändringsarbete som krävs och står väl rustad inför framtiden. Nu bygger vi vidare mot Sveriges fjärde tillväxtregion med landets bästa hälso- och sjukvård.

Café Hjärnkoll uppmärksammar World Mental Health Day

Ylva Ås hoppas att hennes berättelse om åren med depression och psykoser kan hjälpa andra. Därför blev hon Hjärnkollambassadör som föreläser i skolor och andra sammanhang.

Måndag den 10 oktober är det World Mental Health Day, utlyst av Världshälsoorganisationen. Då är det dags för den andra träffen i Café Hjärnkoll på Ryhovs herrgård i Jönköping, dit alla som vill prata om psykisk ohälsa är välkomna.

Pressinbjudan måndag 10 oktober 2016: Budget för Region Jönköpings län 2017

Medierna är välkomna på måndag 10 oktober 2016 klockan 10, när den politiska ledningen berättar om budgeten för 2017 – Vi bygger för framtiden.

Pressmeddelande: Filmfestival för barn och unga 11–16 oktober 2016 i Jönköping

Filmfestivalen BUFF Sverige visar kvalitetsfilm för barn och unga på flera platser i Sverige. I år har Jönköping blivit en av de utvalda städerna. I festivalens biomörker får publiken möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på oändliga äventyr.

Sjukvårdsministern besökte Region Jönköpings län för sjukvårdsdialog

Regionråd Mia Frisk (KD) regiondirektör Agneta Jansmyr, sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), regionråd Marcus Eskdahl (S), regionråd Carina Ödebrink (S), gruppledare Jimmy Henriksson (L) och regionstyrelseledamot Annica Nordqvist (MP) träffades för en dialog om de viktiga framtidsfrågorna för hälso- och sjukvården.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström besökte onsdag 5 oktober 2016 Region Jönköpings län för en sjukvårdsdialog, för att presentera regeringens satsningar och lyssna in synpunkter från hälso- och sjukvårdsledningen.

Årets andra delårsrapport: "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård" - arbetet fortsätter

Länets invånare har fortsatt gott förtroende för vården och ett mycket stort antal unga och vuxna asylsökande har fått tillgång till en första hälsoundersökning. Årets första åtta månader omfattar många utmaningar men också mycket att glädjas åt.

Forskarfredag bjöd på vetenskap med stor bredd

Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar när de klev in i Upptech:s experimentverkstad. Under ledning av pedagog Camilla Olander skulle de ta fram ph-värdet på en rad saker.

I Jönköpings län pågår forskning med stor bredd. Ett 40-tal forskare bjöd på ett smakprov under Forskarfredag 30 september, där besökarna kunde komma och gå och välja från en mängd programpunkter under bland annat Science Café och Science After work.

Patientfallen har blivit bok: Berättelser från en sjukstuga

Per Malm, mångårig distriktsläkare i södra delen av Jönköpings län, har nu samlat 40 patientfall i bokform, knepiga frågeställningar som visar på behovet av att använda alla sinnen och inte dra förhastade slutsatser i mötet med patienterna.

Medicinsk kunskap finns i många former. När Per Malm började som allmänläkare var äldre kollegors patientfall en källa. Nu drygt 40 år senare ger kan ut en bok med 40 egna patientfall – som vägledning till blivande läkare.

Rökuppehåll före och efter operationer i Jönköpings län

Den som är rökfri i samband med en operation har mindre risk för att drabbas av lung- och hjärtkomplikationer och sämre blodcirkulation och får en snabbare sårläkning. Dessutom minskar risken för omoperationer. Därför införde Region Jönköpings län från 1 oktober 2016 rökfria operationer för alla planerade kirurgiska ingrepp.