Budget och utvecklingsplaner

Pappa och barn
Foto: Johan W Avby

Budgeten och olika utvecklingsplaner är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument.

Budget och flerårsplan

Vår budget och våra flerårsplaner binder samman Region Jönköpings läns vision och strategiska mål med den operativa verksamheten.
Budget med verksamhetsplan 2017(pdf-dokument)

 

Läs mer om budgeten på Utveckling i Jönköpings län:
Region Jönköpings läns budget och flerårsplan(Extern länk)

RUS – Regional utvecklingsstrategi 

Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi är en övergripande strategi och ett paraply. Den samlar och länkar ihop handlingsplaner och andra regionala strategier i ett större sammanhang.
RUS - Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län(Extern länk)

Regional transportplan

Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen.
Regional transportplan

Regional kulturplan

Den regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod.
Regional kulturplan

Program för hållbar utveckling

Höjd andel ekologiska livsmedel, egen produktion av förnybar energi och ett fossilfritt resande i tjänsten. Det är några av målen i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Programmet gäller för perioden 2017–2020.

Program för hållbar utveckling

Årsredovisning

Region Jönköpings läns årsredovisning beskriver hur verksamheternas resultat förhåller sig till olika mätetal och mål. Här finns också finansiella rapporter och revisionsberättelse.

Årsredovisning 2016

Tidigare år

Årsredovisning 2015(pdf-dokument)

Regionförbundet Jönköpings läns Årsredovisning 2014(pdf-dokument) 

Årsredovisning 2014(pdf-dokument)

Årsredovisning 2013(pdf-dokument)

Årsredovisning 2012(pdf-dokument)

Årsredovisning 2011(pdf-dokument)

Årsredovisning 2010(pdf-dokument)