Fri tandvård till och med det år du fyller 22 år

Fri tandvård till och med det år du fyller 22 år

Fri tandvård till och med 22 år
Foto: Sofie Jarl

Åldersgränsen för fri barn- och ungdomstandvård har i år höjts till 22 år. Du som är eller fyller 22 år under 2018 betalar därmed inget för dina besök hos oss.

Riksdagen beslutade under 2016 att i hela landet höja gränsen för fri tandvård till och med 23 år. Höjningen av den fria barn- och ungdomstandvården har successivt höjts och startade under 2017 då gränsen höjdes till 21 år. I år höjs gränsen till 22 år och under 2019 görs den sista åldershöjningen, då till 23 år.

Om du redan är kund hos oss på Folktandvården behöver du inte göra någonting, vi kallar dig precis som vanligt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta din klinik.