Kontakta Höglandssjukhuset Eksjö

Mottagningar och enheter på Höglandssjukhuset Eksjö

A B C D E F G H I K L M N O P R S U Ö  

A

AK-mottagningen,1177 Vårdguiden(Extern länk)

Audionommottagningen Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

B

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Behandlingsenheten hud, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

C

Cytostatikamottagningen Kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

D

Daguppvakningsavdelning (Duva), 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Diabetesfotmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Diabetesmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Diabetesmödravården på familjevårdsenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

E

Endokrinmottagningen,1177 Vårdguiden(Extern länk)

Endoskopienheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

F

Förlossningsavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

G

 

H

HD-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hematologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hjärtmottagningen,1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hjärtsjuksköterskemottagningen,1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hudklinikens vårdenhet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hudmottagningen Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hudmottagningen Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

I

Intensivvårdsavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

K

Kirurgmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kirurgavdelning C, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kirurgavdelning D, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kirurgavdelning E, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kirurgavdelning F, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnokliniken Familjevårdsenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnoklinikens vårdenhet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnoklinikens mottagning Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

L

Lungmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

M

Mag-tarmmottagningen,1177 Vårdguiden(Extern länk)

N

Neurologmottagningen,1177 Vårdguiden(Extern länk)

Njurmottagningen,1177 Vårdguiden(Extern länk)

O

Operationscentralen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ortopediska vårdenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ortopedmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

P

Pacemakermottagningen,1177 Vårdguiden(Extern länk)

PD-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska remiss- och bedömningsenheten Höglandssjukhuset Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska akutmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska mottagningen Höglandssjukhuset Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska mottagningen Höglandssjukhuset Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska mottagningen Tranås, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska mottagningen Vetlanda, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

R

Rehabiliteringsenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Röntgen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

S

Smärtenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

STI-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

U

Urologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ö

Ögonmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Öron-, näs-, halsmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)