Hälsa och livsstil

Mamma med barn i famnen
Rörelse är hälsa - all vardagsmotion räknas, även lek med barnen. Foto: Elin Carlholt

En god hälsa är grunden för ett bra liv. En frisk befolkning är en förutsättning för länets utveckling.

De flesta invånare i Jönköpings län mår bra, men det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper och mellan olika geografiska områden.

Region Jönköpings län arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och bedriver även olika former av folkhälsoarbete för att ta reda på mer om hur du som bor i Jönköpings län lever och mår. Tillsammans med kommunerna har regionen strategier för att minska skillnader i hälsa bland invånarna.

Hälsa och livsstil

Vill du sluta röka, gå ner i vikt, motionera mer, dricka mindre alkohol eller få råd och tips om mat och näring? Läs om vad du kan göra för att förbättra din hälsa och vilket stöd du kan få från regionen.

Läs om hälsa och livsstil på webbplatsen 1177 Vårdguiden.
Hälsa och livsstil, 1177 Vårdguiden(Extern länk)