Protokoll 2012 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo