Protokoll 2011 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo