Protokoll 2012, Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping