Regionstyrelsen 2015

Regionstyrelsen sammanträder, ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och är Region Jönköpings läns "regering”.

Regionstyrelsen leder och samordnar alla viktiga frågor i regionen. Regionstyrelsen kan lämna över beslutanderätten i en fråga till någon av de tre nämnderna som de har till hjälp.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter. 

Handlingar och protokoll

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet.
Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Regionstyrelsen 15 december 2015

Regionstyrelsen 24 november 2015

Regionstyrelsen 17 november 2015

Regionstyrelsen 13 oktober 2015

Regionstyrelsen 29 september 2015 - extra sammanträde

Regionstyrelsen 15 september 2015

Regionstyrelse 18 augusti 2015

Regionstyrelse 9 juni 2015

Regionstyrelse 26 maj 2015 - extra sammanträde

Regionstyrelse 12 maj 2015

Regionstyrelsen 21 april 2015

Regionstyrelsen 17 mars 2015

Regionstyrelsen 10 februari 2015

Regionstyrelse 20 januari 2015

Ledamöter i regionstyrelsen

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län(Extern länk)