Revisionskontoret

Revisionskontoret är revisorernas administrativa resurs.

Revisionskontoret arbetar med bland annat planering, styrning, uppföljning, utvärdering av granskningsarbetet samt upphandling av revisionstjänster.

Revisionskontoret utför i mindre omfattning egna granskningar.

Revisionskontoret ligger i anslutning till Regionens hus i Jönköping där regionens revisionschef arbetar tillsammans med en administrativ samordnare.

Nenus Jidah
Revisionschef
Tel: 010-242 41 44
Mobil: 0730-56 53 81
nenus.jidah@rjl.se

 Revisionschef

Mia Suntila
Administrativ samordnare
Tel: 010-242 41 54
mia.suntila@rjl.se