Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

byggjobbare på Spira
Foto: Johan W Avby

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

  • Näringsliv, inklusive besöksnäring
  • Arbetsmarknad
  • Kompetensutveckling och utbildning
  • Utbildning (egen regi, såsom folkhögskolor och naturbruksgymnasier)
  • Kultur
  • Livsmiljö, samt

andra områden som hänger samman med arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och och som har betydelse för hållbar och långsiktig regionutveckling.

Handlingar och protokoll

Kallelse publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats. 

Handlingar och protokoll 25 januari 2017

Handlingar och protokoll 22 februari 2017

Handlingar och protokoll 15 mars 2017

Handlingar och protokoll 26 april 2017

Handlingar och protokoll 23 maj 2017

Handlingar och protokoll 28 juni 2017

Handlingar och protokoll 13 september 2017

Handlingar och protokoll 11 oktober 2017

Handlingar och protokoll 22 november 2017

Handlingar och protokoll 13 december 2017

Tidigare år

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2016

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015

Ledamöter

Ledamöter i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet(Extern länk)