Nämnd för folkhälsa och sjukvård

droppnål
Foto: Johan W Avby

Nämnden för för folkhälsa och sjukvård består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

  • Primärvård
  • Somatisk vård
  • Psykiatrisk vård
  • Tandvård
  • Övrig hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa, samt 

andra områden som hänger ihop med folkhälsa- och sjukvårdsfrågor och som har betydelse för av hållbar och långsiktig regionutveckling. 

Nämnden arbetar på uppdrag från regionstyrelsen med att ta fram underlag för budget och flerårsplan, systemmätetal och handlingsplaner. 

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från sammanträden i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats. 

 

Handlingar och protokoll 24 januari 2017

Handlingar och protokoll 21 februari 2017

Handlingar och protokoll 15 mars 2017

Handlingar och protokoll 25 april 2017

Handlingar och protokoll 30 maj 2017

Handlingar och protokoll 27 juni 2017

Handlingar och protokoll 12 september 2017

Handlingar och protokoll 10 oktober 2017

Handlingar och protokoll 21 november 2017

Handlingar och protokoll 12 december 2017

Tidigare år

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2016

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2015

Ledamöter

Ledamöter i nämnden för folkhälsa och sjukvård(Extern länk)