Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

skogsväg
Foto: Johan W Avby

Nämnden för trafik och infrastruktur består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

  • Infrastruktur, för till exempel väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik, godsterminaler, energi, el, tele/bredband med mera
  • Kommunikationer
  • Kollektivtrafik
  • Miljö-, energi- och klimatfrågor, samt

andra områden som hänger samman med trafik- och infrastrukturfrågor och som har betydelse för hållbar och långsiktig regionutveckling. 

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.

Handlingar och protokoll 24 januari 2017

Handlingar och protokoll 21 februari 2017

Handlingar och protokoll 14 mars 2017

Handlingar och protokoll 25 april 2017

Handlingar och protokoll 30 maj 2017

Handlingar och protokoll27 juni 2017

Handlingar och protokoll 12 september 2017

Handlingar och protokoll 10 oktober 2017

Handlingar och protokoll 21 november 2017

Handlingar och protokoll 12 december 2017

Tidigare år

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2016

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2015

Ledamöter

Ledamöter i Nämnden för trafik och infrastruktur(Extern länk)