Temavecka 2014

Temavecka 2014

utsmyckning av aulan
en ny väggmålning i aulan Foto: Mikael Männistö

Varje år så genomförs en temavecka på Värnamo Folkhögskola.

Flera av skolans utbildningar var aktiva denna temavecka. På den allmänna kursen så var samtliga profiler igång. 

Konst och form ägnade veckan åt utsmyckningar i skolans lokaler. Turism och evenemangsprofilen var i Göteborg och besökte bland annat den stora turismmässan. Idrottsprofilen var på plats i svenska fjällen och åkte skidor både på längden och tvären.

Övriga profiler hade praktikvecka.