Utbyte med folkhögskola i Zambia

Utbyte med folkhögskola i Zambia

Värnamo folkhögskola värderar internationellt samarbete högt och har därför etablerat ett utbyte med en folkhögskola i Zambia.

Vi diskuterar demokratifrågor, delar erfarenheter och kulturupplevelser. De internationella kontakterna är en tillgång för skolan som alla kan ta del av.