Primärvårdsinriktade AT-block

Jönköpings sjukvårdsområde erbjuder årligen 20 AT-block. Av dem har fyra primärvårdsinriktning och är förlängda till 24 månader. De primärvårdsinriktade AT-blocken vänder sig till dig med ett särskilt intresse för allmänmedicin.

AT-tjänstgöringens innehåll

AT-tjänstgöringen inleds med tre månaders tjänstgöring på en i förväg utvald vårdcentral med god handledning. Därefter fortlöper AT-blocket traditionellt med medicin/kirurgi/ortopedi/valfria veckor och psykiatri under sammanlagt 15 månader för att avslutas med sex månaders primärvård på den ursprungliga vårdcentralen.
Blockens sammanlagda längd blir 24 månader i jämförelse med traditionella 21 månader.

För dig med särskilt intresse för allmänmedicin

Vår förhoppning är att tidigt fånga upp och stimulera dig som har ett särskilt intresse för allmänmedicin.
Vi tror också att AT-läkare som väljer AT-block med primärvårdsinriktning kommer att ha god nytta av de inledande primärvårdsmånaderna även under tjänstgöringen på sjukhuset.

Lön

Ingångslönen för AT-läkare inom Jönköpings sjukvårdsområde är 29 000 kronor per månad. Efter 18 månaders fullgjord AT-tjänstgöring höjs lönen till 31 700 kronor per månad. 
För dig som väljer ett primärvårdsinriktat AT-block på 24 månader kommer lönen efter 21 månader att höjas motsvarande ingångslönen för ST i allmänmedicin 37 700 kronor per månad.
Ekonomiskt förlorar du alltså inget på de förlängda blocken.

Avslutande primärvård för alla

Även du som väljer ett primärvårdsinriktat AT-block måste du fullfölja de sista sex månaderna primärvårdstjänstgöring för att kvalificera dig för legitimation.

Mer information

Saskia Bengtsson, distriktsläkare och studierektor i primärvården, 036-32 38 32, saskia.bengtsson@lj.se

Malin Andersson, distriktsläkare i allmänmedicin,
036-32 48 35, malin.andersson@lj.se

Magnus Allard, ST-läkare och SYLF-representant,
magnus.allard@lj.se

Ange i din ansökan om du är särskilt intresserad av ett AT-block med primärvårdsinriktning!