Psykosmottagningen, Värnamo sjukhus

Psykosmottagningen på Värnamo sjukhus utreder och behandlar personer med psykossjukdom samt ger anhöriga stöd och utbildning.

Många patienter kommer via remiss från exempelvis läkare, men det går också bra att söka direkt.

Vår vision är att ha patienter, anhöriga och närstående i fokus.

Våra viktigaste uppgifter är att bedriva behandlingsarbete utifrån patientens individuella behov. Detta sker antingen på mottagningen eller i deras hemmiljö.

Psykosmottagningen består av läkare, sjuksköterskor, skötare och vårdadministratör. Vi har tillgång till psykologkompetens vid utredningar och bedömningar. På vår mottagning har vi även samarbete med arbetsterapin och sjukgymnastiken. Vi har personal som är barnombud och värnar om barnens behov.