Psykiatrisk mottagning 1, Akut och beroendemottagning

Den som är 18 år eller äldre och behöver psykiatrisk hjälp är välkommen till någon av våra psykiatriska mottagningar.

Mottagning 1 är en specialiserad akut- och beroendemottagning, där även fasta vårdkontakter, litiumdispensär, läkemedelsuppföljning och psykosocial jour finns. Här finns också klinikens gemensamma reception.

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, kurator, skötare och vårdadministratörer tillsammans, uppdelade i två team. Här finns akutenheten, som är öppen vardagar mellan kl 8:00 och 16:00 och beroendeteamet för patienter som har både en missbruksproblematik och en psykisk sjukdom.

Vilken hjälp kan man få?

Utredning, bedömning, information och rådgivning

Vi ser till hela patienten. Med detta som utgångspunkt gör vi en individuell utredning, bedömning och behandling i samarbete med patienten. Vid utredningen träffar patienten en eller två personal, till exempel läkare och/eller psykolog, kurator och sjuksköterska. I samband med utredningen får patienten också information om vilka möjliga behandlingsalternativ som finns inom eller utanför psykiatrin. Utredningen sker på mottagning 2.

Behandling­en består oftast av medicinering, samtal/psykoterapi, psykoedukativa insatser (information, utbildning), psykosocialt arbete, träningsprogram och andra stödinsatser.

Samtal – psykoterapi

Samtalsbehandling kan bestå av allt från ett enstaka stödjande samtal till en långvarig och regelbunden samtalsbehandling (psykoterapi).

Det vanligaste är att enbart patienten och behandlaren deltar i samtalen, men gruppterapi, parsamtal, familjesamtal och samtal där andra viktiga personer deltar finns också.

Med psykosocialt behandlingsarbete försöker man förbättra patientens psykiska situation genom förändringar i yttre förhållanden. Då samarbetar man ofta med andra, till exempel socialtjänst och försäkringskassa.

Behandling med mediciner

Psykiska symtom kan behandlas med mediciner, så kallade psykofarmaka.

Det finns olika grupper av psykofarmaka. Den medicinska behandlingen kan hjälpa genom att till exempel dämpa ångest och oro eller att mildra depressioner.

Mediciner spelar inte minst en viktig roll vid behandlingen av svårare psykiska störningar som psykoser. Den medicinska behandlingen kompletteras alltid med någon form av samtalsstöd. 

Beroendeteam och case management

På mottagning 1 finns ett beroendeteam med sjuksköterskor, läkare, kurator och skötare. Här får personer som har både ett missbruk eller beroende och psykisk ohälsa hjälp och behandling.

På mottagningen är också klinikens två case managers placerade. Dessa arbetar tillsammans med kommunalt anställda kollegor med personer med komplext vårdbehov på grund av beroende och psykisk sjukdom.

Samarbete med närstående och vårdgrannar

Närstående är ofta viktiga i utrednings- och behandlingsarbetet. Kontakter och samarbete med vårdgrannar, som primärvård, andra sjukvårdsenheter, försäkringskassa, socialtjänst och arbetsförmedling är också ofta aktuella och värdefulla.

Den som är patentens fasta vårdkontakt hjälper patienten i dessa kontakter, och på kliniken finns också rehabsamordnare som en viktig länk till Försäkringskassan i samband med sjukskrivning. 

Så här får du kontakt med mottagningen

Många kommer i kontakt med oss via remiss från till exempel sin distriktsläkare. Men det går också bra att själv ringa oss. Vi kan vanligtvis erbjuda tid för utredning inom några veckor (på mottagning 2).

Om du behöver omedelbar hjälp kan du ringa till akutmottagningen på mottagning 1 och avtala tid. Då kan du redan samma dag få träffa en läkare, eller en behandlare på den psykosociala jouren.