Psykiatrisk mottagning 2, Värnamo sjukhus

Mottagning 2 är en specialiserad utrednings-, bedömnings- och behandlingsmottagning.

På mottagningen arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare och vårdadministratörer tillsammans i tre team. Alla på mottagningarna som arbetar med direkt behandling har en vårdyrkesutbildning och en psykoterapeu­tisk vidareutbildning. Vi samarbetar även med sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Utredning, bedömning och information

Vi ser till hela patienten. Med detta som utgångspunkt gör vi en individuell utredning och bedömning av och tillsammans med patienten. Patienten får också information om vilka möjliga behandlingsalternativ som finns inom eller utanför psykiatrin. Därefter kan behandling när så behövs erbjudas på mottagning 1, mottagning 2 eller psykosmottagningen.

Själva behandling­en består oftast av främst samtal/psykoterapi och/eller medicinering. 

Samtal – psykoterapi

Samtalsbehandling kan bestå av allt från ett enstaka stödjande samtal till en långvarig och regelbunden samtalsbehandling (psykoterapi). Det vanligaste är att enbart patienten och behandlaren deltar i samtalen, men gruppterapi, parsamtal, familjesamtal och samtal där andra viktiga personer deltar finns också.

Vi har en bred kompetens när det gäller psykoterapi, och kan erbjuda flera olika psykoterapisorter:

  • kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • psykodynamisk terapi (PDT)
  • dialektisk beteendeterapi (DBT)
  • interpersonell psykoterapi (IPT)
  • familjeterapi (systemisk terapi)

Ibland är terapiformen renodlad, men ofta finns det inslag från de olika inriktningarna. Stödterapi är en vanlig form där kontakten är lite mer personlig och lite mindre strukturerad.

Behandling med mediciner

Psykiska symtom kan behandlas med mediciner, så kallade psykofarmaka.

Det finns olika grupper av psykofarmaka. Den medicinska behandlingen kan hjälpa genom att till exempel dämpa ångest och oro eller att mildra depressioner.

Mediciner spelar inte minst en viktig roll vid behandlingen av svårare psykiska störningar, så kallade psykoser. Den medicinska behandlingen kompletteras alltid med någon form av samtalsstöd. 

Samarbete med närstående och vårdgrannar

Närstående är ofta viktiga i utrednings- och behandlingsarbetet. Kontakter och samarbete med vårdgrannar, som primärvård, andra sjukvårdsenheter, försäkringskassa, socialtjänst och arbetsförmedling är också ofta aktuella och värdefulla.

Den som är patientens fasta vårdkontakt hjälper patienten i dessa kontakter, och på mottagningen finns också rehabsamordnare som en viktig länk till Försäkringskassan i samband med sjukskrivning.

Så här får du kontakt med mottagningen

Många kommer i kontakt med oss via remiss från till exempel sin distriktsläkare. Men det går också bra att själv via vår reception ringa mottagningssköterskan (reception och mottagningssjuksköterska finns på mottagning 1). Vi kan vanligtvis erbjuda tid för utredning inom några veckor.

Om du behöver omedelbar hjälp kan du ringa till vår jourmottagning på mottagning 1 och avtala tid. Då får du träffa en läkare redan samma dag.